Đăng ký đồ án môn học tại đây

kberrin_l_04.jpg

Các em đăng ký đồ án môn học tại đây, trong phần comment. Mỗi đăng ký bao gồm: Nhóm chứa tên SV (không qúa 2 SV/1 nhóm), tên đồ án, mô tả chi tiết mục tiêu, bối cảnh đồ án mà nhóm dự tính thực hiện.

Chú ý: mỗi đồ án đăng ký không quá 4 nhóm. Nhóm thứ 5 trở đi nếu đăng ký trùng đề tài với 4 nhóm trước sẽ không được tính. Đề nghị các em xem xét kỹ danh sách đồ án các bạn đăng ký trước đó và đăng ký sớm để tránh trùng đề tài.

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Tư 6, 2007.

 
%d bloggers like this: