Quản lý thư viện

Đặc tả yêu cầu:
-trong thời đại ngày nay với sự phát triển của cntt mọi lãnh vực đều ứng dụng phần mềm máy tính để quản lý để việc quản lý trở nên dễ dàng, nhanh chóng  và chinh xác. Quản lý thư viện gồm 1 csdl rất lớn việc ứng dụng công nghệ là đều cần thiết, bỏ qua công việc viết giấy mượn và các sổ sách rườm rà mà được thay thế bằng 1 csdl lưu trong máy tính.
-giúp người quản trị dễ dàng quản lý độc giả, sách, công việc thuê và trả sách nhanh chóng. Độc giả dễ tìm sách cần mượn, không phải đợi lâu trong khi mượn.
Mô hình quản lý thư viện gồm 6 bảng sau:
Cho biết sách thuộc thể loại gì (tin học,cơ khí….)

-bảng vị trí miêu tả khu vực chứa sách theo từng thể loại cho từng ngành, mỗi kệ chứa 1 thể loại giúp cho độc giả tìm kiếm được nhanh chóng và dễ dàng.

-bảng sách gồm các chi tiết về sách hiện có trong thư viện mỗi sách có 1 mã để nhận diện mỗi cuốn sách thì thuộc về 1 thể loại nào đó được nhận diện bằng 1 mã thể loại, được đặt tại vị trí nào đó trong kho dựa vào mã vị trí. Sách gồm: tên sách,nội dung, số trang, tác giả, ngôn ngữ(việt nam,anh,pháp…),  nhà xuất bản. Ngày mua sách là ngày thư viện nhập sách về., giá thuê là giá độc giả thế chân tiền khi họ mượn sách về nhà, tồn tại ghi rõ sách này còn hay đã được độc giả mượn.
Độc giả gồm các thuộc tính sau: mỗi độc giả có 1 madg để nhận diện tên, phái, năm sinh, nghề nghiệp, ngày cấp thẻ, ngày hết hạn, địa chỉ. Ngaycapthe là ngày mà đọc giả  đăng ký là thành viên của thư viện. Ngayhethan là ngày thẻ thư viện của độc giả không còn giá trị(trong đó ngày cấp thẻ nhỏ hơn ngày hết hạn).
-bảng nhân viên: mỗi nhân viên có manv, tennv, phai, diachi, dienthoai.
-khi độc giả muợn sách có 1 phiếu mượn trong đó gồm có mã phiếu mượn dùng để xác định số thứ tự của phiếu mượn, madg, manv dùng xác định chi tiết về độc giả dã  mượn sách và nhân viên trong thu viện. Tiền cọc mà đọc giả trả cho những cuốn sách mà họ mượn có thể lớn hơn giá thuê sách

-bảng chi tiết phiếu mượn gồm có các field: trong đó ghi rõ phiếu mượn là bao nhiêu. Mỗi phiếu mượn chỉ được mượn tối đa 2 quyển sách, mã sách của cuốn sách mà đọc giả mượn, ngày thuê là ngày độc giả mựơn sách về nhà, ngày trả là ngày độc giả buộc phải trả tối đa là trong 15 ngày, nếu vi phạm hay không vi phạm thì được ghi vào ghichu (đúng hẹn, trễ hẹn…..)
Mô hình quan hệ trong quanlithuvien

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 10, 2007.

 
%d bloggers like this: