CÔNG TY CUNG ỨNG VẬT DỤNG VĂN PHÒNG

CÔNG TY CUNG ỨNG

VẬT DỤNG VĂN PHÒNG

 Download toàn bộ tại:    http://duriangroup.googlepages.com/vatdungVP.rar

 

PHẦN 1: PHẦN TỔNG QUAN

 

I. Mô tả nội dung đề tài:

 

Công ty Sài gòn là một công ty chuyên cung cấp các vật dụng văn phòng, từ bàn ghế, kệ, tủ hồ sơ đến đèn bàn, hộp bìa cứng đựng hồ sơ, hộp đựng viết… Công ty phân biệt hai loại hàng:

*     Các vật dụng “nặng” như bàn ghế, kệ, tủ…

*     Các vật dụng “gọn nhẹ” như đèn, hộp bìa, hộp viết…

Các vật dụng nặng được lưu ở một kho riêng, mỗi vật dụng là một môđun đơn giản nhất nhưng có thể dùng được. Ví dụ: một môđun bàn làm việc đơn giản gồm 01 mặt bàn + các chân bàn; một môđun bàn đánh máy chữ hay để máy vi tính gồm 01 mặt bàn có 01 cạnh có thể ghép vào một môđun bàn làm việc đơn giản. Mỗi một môđun có một tên gọi, một mã số hàng, một giá bán, và một mô tả kỹ thuật (loại gỗ dùng để đóng, bề mặt ép formica loại gì, kích thước…). Khách hàng có thể chọn một số môđun trong các loại bàn và một số môđun trong các loại kệ thấp để tự xây dựng cho mình một kiểu bàn làm việc riêng. Giá bán một kiểu bàn làm việc như thế là giá bán của các môđun gộp lại. Tuy nhiên, để giúp khách dễ chọn hàng, công ty cũng xây dựng sẵn một số kiểu bàn làm việc cho cấp giám đốc (GĐ) / trưởng phòng (TP), một số kiểu kệ tủ hồ sơ cho phòng GĐ

/TP, một số kiểu bàn làm việc và một số kiểu kệ tủ hồ sơ cho thư ký. Những kiểu dựng sẵn này được đặt tên, cho mã số riêng và có một giá bán đặc biệt, thấp hơn giá gộp của các môđun lại.

Công ty chỉ quản lý các kiểu xây dựng sẵn trên catalô, kho hàng của công ty quản lý theo mô đun căn bản.

Các vật dụng nhẹ được lưu ở một kho khác, mỗi vật dụng được phân loại, xếp trong kho theo loại (đèn riêng, hộp bìa riêng…), có một tên gọi, một mã số, một giá bán, một mô tả kỹ thuật (chủ yếu là màu).

Công ty có một cửa hàng trưng bày sản phẩm. Khách đến cửa hàng xem, tham khảo catalô, trao đổi trực tiếp với nhân viên bán, và đặt hàng với nhân viên này. Tại cửa hàng, có một số máy vi tính để nhân viên bán tham khảo ngay số lượng các môđun khách cần có còn trong kho hay không, lập một báo giá cho khách đối với các kiểu do khách tự xây dựng. Nếu khách ưng thuận, nhân viên lên ngay hóa đơn và phiếu giao hàng trên đó có ghi nhận địa chỉ nơi giao nhận của khách (nếu là khách mới), ngày giờ giao hàng (sau khi thỏa thuận với khách).

Những thông tin này sẽ được trực tiếp chuyển qua máy ở kho để chuẩn bị lô hàng giao và ở kế toán để theo dõi việc thanh toán của khách. Khi đặt hàng, tuỳ theo đơn đặt nhiều hay ít, khách phải đặt một số tiền cọc hay không, trong trường hợp khách lấy hàng ngay thì kho sẽ chuyển hàng lên cửa hàng cho khách, và khách phải thanh toán ngay ở thu ngân.

Yêu cầu chức năng cho hệ thống:

*     Quản lý, ghi nhận thông tin của khách hàng, sản phẩm, phiếu đặt, phiếu giao và quá trình thanh toán của khách hàng.

*     Qui trình đặt và giao hàng cho khách hàng.

*     Hỗ trợ tra cứu và kết xuất các báo biểu liên quan.

II. Thaønh vieân tham gia vaø vai troø cuûa töøng thaønh vieân:

            Thaønh vieân: 

            Vai troø:           Cuøng tham gia thc hin ñeà taøi.

 

III. Keá hoaïch thöïc hieän:

Thöïc hieän theo caáu truùc sau

Phân tích

Phân tích dữ liệu.

                                                              i.      Mô hình quan nhiệm dữ liệu ER (có đặc tả cho mô hình).

                                                           ii.      Biểu diễn mô hình quan niệm ER bằng Power Designer.

Phân tích yêu cầu hệ thống.

                                                         iii.      Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng.

                                                          iv.      Mô hình quan niệm xử lý bằng DFD.

                                                             v.      Mô hình quan niệm xử lý bằng tựa Merise.

Thiết kế

Thiết kế dữ liệu.

                                                          vi.      Thiết kế vật lý dữ liệu.

                                                        vii.      Mô tả ràng buộc toàn vẹn.

Thiết kế giao diện.

                                                     viii.      Thiết kế thực đơn, form,…

                                                          ix.      Thiết kế báo biểu.

Thiết kế hệ thống.

                                                            x.      Mô tả các hệ thống con.

                                                          xi.      Cấu trúc phân cấp chức năng tự động hóa.

                                                       xii.      Thiết kế chức năng tự động hóa(phân chia thành các module).

 

 

 

PHẦN 2: PHÂN TÍCH

 

A. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

 

 I. Mô hình quan niệm ER

 

CÔNG TY CUNG ỨNG VẬT DỤNG VĂN PHÒNG

 

ĐẶT T MÔ HÌNH DỮ LIỆU ER

 

+ Thuộc tính mô tả các thực thể:

            Thực thể KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DIACHI, ĐT)

            Thực thể VATDUNG (MAVD, LOAIVD)

            Thực thể VATDUNGNANG (MAVD)

            Thực thể VATDUNGNHE (MAVD, TENVDNHE, GIABAN, MTKT)

            Thực thể MODUN (MAVD, TENMODUN, GIABAN, MTKT)

            Thực thể VATDUNGSAN (MAVD, TENVDSAN, GIABAN)

            Thực thể PHIEUDH (MAPHIEUDH, MAKH,MAVD, NGAYDH, SOLUONGVD, TIENCOC, TONGTIEN, NGAYGIAO)

            Thực thể PHIEUGH (MAPHIEUGH, MAPHIEUDH, NGAYGH, DIACHIGH, THANHTOAN)

 

+ Đặt thuộc tính tham gia làm khóa cho các thực thể:

         Các thuộc tính gạch dưới là các khoá chính của thực thể đó.

         Trong thực thể PHIEUDH: thuộc tính MAKH, MAVD là khoá ngoại.

Trong thực thể PHIEUGH: thuộc tính  MAPHIEUDH là khoá ngoại

Bước 2: Chuyển đổi từ mô hình CDM sang mô hình vật lý (PDM)

 + Kiểm tra mô hình:  

         Chọn Dictionary/Check Model hoặc ta có thể nhấn phím tắt F4.

 + Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình vật lý:

         Ta kiểm tra chắc chắn mô hình không bị lỗi.

         Chọn Dictionary/Generate Physical Data Model hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + G.

         Một cửa sổ xuất hiện nhắc nhở chúng ta lưu mô hình trước khi chuyến nó xuống mô hình vật lý, chúng ta chọn option thứ hai và nhấn Yes để lưu mô hình như hình minh họa sau:

 ………..

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 16, 2007.

 
%d bloggers like this: