ĐỀ TÀI QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ ĐH QG TPHCM

 ĐỀ TÀI QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ ĐH QG TPHCM

 Download toàn bộ tại:

http://duriangroup.googlepages.com/kytucxa.rar

I       PHẦN TỔNG QUAN.. 2

1.     PHẠM VI VÀ RÀNG BUỘC CHO HỆ THỐNG.. 2

2.     THÀNH VIÊN THAM GIA VÀ VAI TRÒ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN.. 2

II.     PHÂN TÍCH.. 3

1.     PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG.. 3

2.     PHÂN TÍCH DỮ LIỆU.. 4

3.     PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG.. 9

III.       THIẾT KẾ. 16

1.     THIẾT KẾ DỮ LIỆU.. 16

2.     THẾT KẾ GIAO DIỆN.. 16

3.     THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 22

IV    KẾT LUẬN.. 26


I
        PHẦN TỔNG QUAN

            1.         PHẠM VI VÀ RÀNG BUỘC CHO HỆ THỐNG

1.1              PHẠM VI HỆ THỐNG

1.2              CÁC RÀNG BUỘC HỆ THỐNG

R1:       Chi phí phần mềm không vượt quá 100 triệu đồng.

R2:       Chi phí thiết bị phần cứng không vượt quá 50 triệu đồng.

R3:       Hệ thống phải họat động sau 6 tháng kể từ ngày bát đầu triển khai.

R4:       Hệ thống phải được sử dụng bởi tất cả các thành viên trong ban quản lý ký túc xá.

            2.         THÀNH VIÊN THAM GIA VÀ VAI TRÒ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

1.1              NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM VỀ HIỆN TRẠNG

                     Thiếu: Phương tiện quản lý

                     Kém:   Chu trình quá lâu, nhất là khâu giải quyết hồ sơ đăng ký ở KTX…

                     Tốn:     Nhân lực ở khâu kiểm sóat & tìm kiếm…

3.         PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1              XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG VÀ PHI CHÚC NĂNG

3.1.1              CÁC YÊU CHỨC NĂNG

   Quản lý lưu trữ tất cả thông tin hồ sơ đăng ký ở ký túc xá.

   Quản lý danh sác sinh viên ở ký túc xá và tài sản trong ký túc xá.

   Cho phép tìm kiếm tức thời các thông tin của một sinh viên hoặc 1 hồ sơ đăng ký.

   Tự động sắp xếp phòng cho sinh viên theo tiêu chí trong bảng mô tả.

   Tự động cập nhật các khỏan phí & lệ phí khi phát sinh của sinh viên.

   Thông báo & in danh sách sinh viên theo yêu cầu.

   Tự động tính tóan và tổng hợp các khỏan phí, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và các khỏan thu khác.

3.1.2              YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG:

– Trợ giúp ban quản lý ký túc xá lập và in danh sách các phòng dùng điện nước quá quy định.

– Tính tóan các khỏan phải thu khác nếu phòng dùng điện nước vượt định mức cho phép.

3.2              MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ BẰNG DFD

 

MÔ HÌNH CẤP 1

……………….

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 16, 2007.

 
%d bloggers like this: