Giải thuật trò chơi Lines

Giải thuật trò chơi NIIT Lines
 
Viết chương trình trò chơi Line-, dựa theo chương trình Line 98 (H1), bằng ngôn ngữ lập trình VB6, VB.NET, C# hoặc Java.
 

Luật chơi của trò chơi Line-NIIT
Cho một hình vuông bao gồm 9×9 ô. Người chơi phải sắp xếp tối thiểu 5 viên bi cùng màu kề nhau, bao gồm hàng ngang, dọc và chéo, để ghi điểm. Người chơi sẽ được 5 điểm nếu đặt được 5 viên bi cùng màu kề nhau.
Nếu người chơi sắp xếp nhiều hơn 5 viên bi cùng màu thì chương trình sẽ tính điểm như sau:
– Bi thứ 6 thì tính điểm 7.
– Bi thứ 7 thì tính điểm 9.
– Bi thứ 8 và 9 thì tính điểm lần lượt là 11 và 13.
Sau khi người chơi sắp xếp tổi thiểu 5 viên bi, các viên bi đó được xóa bỏ, giải phóng không gian tại những vị trí của chúng. Trong trường hợp các viên bi điền đầy hình vuông, trò chơi kết thúc và người chơi thua cuộc.

Để lập trình trò chơi NIIT Lines, bạn cần thực hiện giải thuật tìm đường đi ngắn nhất. Tôi xin trình bày một giải thuật khả dĩ, thích hợp với trò chơi NIIT Lines. Bạn có thể tham khảo thêm các giải thuật tìm đường đi và tìm đường đi ngắn nhất tại địa chỉ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_algorithms, ở phần Graph Algorithm.
Input: Vị trí xuất phát A, vị trí đích B.
Process:
Step 1:
Nếu ở vị trí xuất phát không có một quân cờ hoặc vị trí đích không trống.
Thì báo lỗi.
Ngược lại sang Step 2.

Step 2:
Nếu không tìm thấy đường đi (ngắn nhất) từ vị trí xuất phát đến vị trí đích.
Thì Báo lỗi.
Ngược lại sang Step 3.

Step 3:
Lặp: Xóa quân cờ ở vị trí cũ và vẽ lại quân cờ đúng màu ở vị trí mới trên đường đi đến vị trí đích.
Hết lặp: Khi quân cờ được đặt tại vị trí đích. Sang Step 4.

Step 4:
Thực hiện Step X.
Sang Step 5.

Step5:
Nếu còn chỗ trống trên bàn cờ: Phát sinh thêm một số i các quân cờ có màu bất kì ở các vị trí trống bất kỳ.
Thực hiện Step X.
Ngược lại: Kết thúc trò chơi và thông báo tổng số điểm.

Step X:
Đếm các quân cờ cùng màu thẳng hàng nhau.
Nếu có trên 5 quân cờ cùng màu thẳng hàng nhau.
Thì tính điểm (theo qui định) và xóa tất cả các quân cờ cùng màu và thẳng hàng nhau.

Output: Tổng số điểm.
Theo opera.com

 
Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 16, 2007.

 
%d bloggers like this: