HỆ THỐNG QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Download toàn bộ tại:  http://duriangroup.googlepages.com/tuyenNV.rar

I. PHẦN TỔNG QUAN.. 3

A. Mô tả đề tài. 3

B. Yêu cầu đối với hệ thống. 4

C. Kế hoạch thực hiện. 5

II. PHÂN TÍCH.. 5

A.    Phân tích hiện trạng. 5

B.     Phân tích dữ liệu. 5

i. Mô hình quan niệm dữ liệu ER.. 5

ii.   Biểu diễn mô hình quan niệm ER bằng Power Designer 6

C. Phân tích yêu cầu hệ thống. 7

i.  Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng. 7

ii.  Mô hình quan niệm xử lý bằng DFD.. 8

ii.1  Sơ đồ hệ thống con. 8

ii.2  Sơ đồ nhận và duyệt yêu cầu. 9

ii.2.1  Sơ đồ duyệt yêu cầu. 10

ii.3.  Sơ đồ nhận và duyệt hồ sơ. 11

ii.3.1.  Duyệt hồ sơ ứng viên. 12

ii.4.  Phỏng vấn và đàm phán. 13

iii.  Mô hình quan niệm xử lý bằng tựa Merise. 14

iii.1.  Sơ đồ hệ thống con. 14

iii.2.  Xây dựng mô hình quan niệm xử lý cho qui trinh nhận và duyệt yêu cầu. 16

iii.2.1.  Sơ đồ liên hoàn các biến cố. 16

iii.2.2.   Mô hình xử lý quan niệm tựa Merise cho qui trình nhận & duyệt yêu cầu. 18

iii.3.  Xây dựng mô hình quan niệm xử lý cho qui trình nhận và duyệt hồ sơ. 19

iii.3.1. Sơ đồ liên hoàn các biến cố. 19

iii.3.2.  Mô hình quan niệm xử lý qui trình nhận & duyệt hồ sơ theo tựa Merise. 21

iii.4.  Xây dựng mô hình quan niệm xử lý tựa merise cho qui trình phỏng vấn & đám phán. 22

iii.4.1. Sơ đồ liên hoàn các biến cố. 22

iii.4.2. Mô hình quan niệm xử lý tựa Merise cho qui trình phỏng vấn & đàm phán. 24

iv.  Xây dựng mô hình tổ chức xử lý theo tựa Merise. 25

iv.1.  Qui trinh nhận & duyệt yêu cầu. 25

iv.2. Qui trình nhận & duyệt hồ sơ. 27

iv.3. Qui trình phỏng vấn & đàm phán. 29

III. Thiết kế. 31

A. Thiết kế dữ liệu. 31

·      Chuyển đổi tổng quát hóa. 31

·      Chuyển đổi sang mô hình quan hệ. 32

B. Thiết kế giao diện. 33

i. Thiết kế thực đơn, form,…33

ii. Thiết kế báo biểu. 34

C. Thiết kế hệ thống. 35

i. Mô tả các hệ thống con. 35

i.1. Hệ thống con “nhận và duyệt yêu cầu”. 35

i.1.1  Hệ thống con “nhận yêu cầu”. 35

i.1.2. Hệ thống con “duyệt yêu cầu”. 35

i.2. Hệ thống con “nhận và duyệt hồ sơ”. 36

i.2.1. Hệ thống con “nhận hồ sơ”. 36

i.2.2.  Hệ thống con “duyệt hồ sơ”. 37

i.3  Hệ thống con phỏng vấn và đàm phán. 38

ii. Cấu trúc phân cấp chức năng tự động hóa. 39

iii. Thiết kế chức năng tự động hóa(phân chia thành các module) 40

IV. Kết luận. 42

IV. Kết luận. 43

QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

 

I. PHẦN TỔNG QUAN

A. Mô tả đề tài.

Phòng tuyển dụng đưa ra yêu cầu tuyển dụng của công ty mình như sau:

·        Tự động hoá quy trình tuyển dụng từ đơn vị yêu cầu cho đến người phê duyệt sau cùng nhằm các mục đích:

o       Truy tìm thông tin nhanh chóng và chính xác.

o       Tăng hiệu quả quản lý

o       Tiết kiệm thời gian và chi phí

·        Ban quản lý việc tuyển dụng có thể quản lý, theo dõi tốt quá trình tuyển dụng ( có thể xem thông tin về việc tuyển dụng tại bất kỳ thời điểm nào).

·        Đánh giá được chất lượng của quá trình tuyển dụng.

Quy trình tuyển dụng

1.      Yêu cầu tuyển dụng nhân sự

·        Yêu cầu này sẽ do trưởng phòng / Trưởng bộ phận đảm trách.

·        Khi có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự, các Trưởng phòng / Trưởng bộ phận đưa ra yêu cầu tuyển dụng nhân sự bao gồm các thông tin chi tiết như sau: Phòng ban / Bộ phận yêu cầu, ngày yêu cầu, vị trí tuyển dụng (chức danh), số lượng yêu cầu, mức độ cấp thiết, lý do yêu cầu, ngày hết hạn nộp hồ sơ, tình trạng của yêu cầu, mô tả công việc, tiêu chuẩn tuyển dụng, mức lương khởi diểm, nơi làm việc, ghi chú.

2.      Phê duyệt yêu cầu

·        Công việc này sẽ do cán bộ phê duyệt , Giám đốc công ty, Giám đốc nhân sự đảm trách.

·        Sau khi yêu cầu tuyển dụng được lập, yêu cầu tuyển dụng sẽ được chuyển đến các cấp lãnh đạo phê duyệt (đã được chỉ định trước ). Tại đây nhân viên phê duyệt có thể xem kế hoạch nhân sự (được lập từ đầu năm ) để đưa ra quyết định:

§        Nếu chấp nhận yêu cầu thì:

o       Xác nhận đây có phải là nhân viên phê duyệt cuối cùng không.

*     Nếu sai sẽ chuyển yêu cầu tuyển dụng đến cấp phê duyệt cao hơn.

*     Nếu đúng, nhân viên phê duyệt sẽ bổ sung một số thông tin trước khi thông báo tuyển dụng, thông tin bao gồm: người liên hệ, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email, ghi chú

o       Ghi nhận lại một số thông tin trong quá trình phê duyệt yêu cầu tuyển dụng như người duyệt, ngày duyệt, ghi chú

§        Không chấp nhận: ghi rõ lý do không tuyển dụng

3.      Thông báo tuyển dụng

·        Công việc này sẽ do: Giám đốc nhân sự thực hiện

·        Sau khi yêu cầu tuyển dụng đã được phê duyệt, yêu cầu tuyển dụng sẽ được in ra để có thể thông báo ở bản tin, đăng báo, …

4.      Nhận hồ sơ ứng viên

·        Công việc này sẽ do: Giám đốc nhân sự thực hiện.

·        Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng nhân sự. Ứng  viên sẽ điền thông tin vào form đăng ký tuyển dụng: Họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, quốc tịch, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số CMND, điện thoại nhà, điện thoại nơi làm việc, di động, địa chỉ mail, tình trạng gia đình, chiều cao, cân nặng, vị trí tuyển dụng, ngày nộp hồ sơ, trình độ học vấn, các khoá huấn luyện, kinh nghiệm làm việc, và các thông tin khác nếu cần: mục tiêu phát triển sự nghiệp, đã từng là cán bộ quản lý, làm việc ngoài giờ, đi công tác tỉnh, thành phố khác, những điểm mạnh, lĩnh vực mong muốn làm việc, khả năng bắt đầu nhận việc khi được tuyển dụng, quan hệ gia đình, thông tin liên hệ.

5.      Xét duyệt hồ sơ

·        Công việc này sẽ do Giám đốc nhân sự, Trưởng phòng / Trưởng bộ phận thực hiên.

·        Khi nộp hồ sơ tại phòng Nhân Sự, phòng Nhân sự sẽ lọc hồ sơ để xác định hồ sơ đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu. Đối với hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ tiếp tục xem xét và quyết định có đưa vào danh sách các ứng viên tiềm năng hay không. Các ứng viên tiềm năng sẽ được xem xét trong lần duyệt hồ sơ tiếp theo.

6.      Lập lịch phỏng vấn và chỉ định cán bộ phỏng vấn

·        Công việc này sẽ do Giám đốc nhân sự thực hiện.

·        Xác nhận của cán bộ phỏng vấn: Công việc này do cán bộ phỏng vấn thực hiện

·        Mỗi ứng viên sẽ được phỏng vấn qua nhiều vòng. Ở mỗi vòng, ứng viên sẽ được một cán bộ phỏng vấn.

7.      Thông báo lịch phỏng vấn cho các ứng viên

·        Công việc này sẽ do Giám đốc nhân sự thực hiện

8.      Đàm  phán với ứng viên.

·        Công việc này sẽ do Giám đốc nhân sự và Trưởng phòng thực hiện

·        Sau khi vượt qua tất cả các vòng phỏng vấn, Giám đốc nhân sự và Trưởng phòng tiến hành đàm phán với nhân viên về mức lương, quy định, nội quy công ty.

·        Sau khi đàm phán thành công, thống kê số lượng nhân sự ứng với từng vị trí tuyển dụng.

9.      Chuyển hồ sơ úng viên sang hồ sơ nhân viên

·        Công việc này sẽ do Giám đốc nhân sự thực hiện

·        Sau khi đàm phán với ứng viên thành công, chuyển hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên. Cho phép chỉnh sửa, bổ sung thông tin liên quan đến nhân viên.

B. Yêu cầu đối với hệ thống.

Hệ thống cần cung cấp đầy đủ các  chức năng để hỗ trợ ban giám đốc thực hiện quản lý và truy xuất các thông tin sau:

·        Các yêu cầu tuyển dụng được các phòng ban đề xuất.

·        Quá trình phê duyệt các yêu cầu này.

·        Các hồ sơ mà ứng viện nộp vào công ty

·        Việc lên lịch, tổ chức phỏng vấn.

·        Các nhân viên được tuyển thêm trong mỗi yêu cầu tuyển dụng

·        Phòng ban tuyển dụng thêm nhiều nhân viên nhất trong các năm.

·        Các cán bộ đã tham gia phỏng vấn nhiều lần nhất.

C. Kế hoạch thực hiện

Sau khi xem xét mô tả nội dung và phạm vi của hệ thống thì có kế hoạch thực hiện như sau:

·        Phân tích

o       Phân tích hiện trạng

o       Phân tích dữ liệu

o       Phân tích yêu cầu hệ thống

·        Thiết kế

o       thiết kế dữ liệu

o       thiết kế hệ thống

o       thiết kế giao diện

II. PHÂN TÍCH

A.   Phân tích hiện trạng

B.   Phân tích dữ liệu

i. Mô hình quan niệm dữ liệu ER

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 16, 2007.

 
%d bloggers like this: