QUẢN LÍ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

QUN LÍ TUYN DNG

NHÂN VIÊN

Download toàn bộ tại:

  http://duriangroup.googlepages.com/quanlyTuyenDungNhanVien.rar

a. Nội dung đề tài:

Phòng tuyển dụng đưa ra yêu cầu tuyển dụng của công ty mình như sau:

·        Tự động hóa quy trình tuyển dụng từ đơn vị yêu cầu tuyển dụng cho đến người phê duyệt sau cùng nhằm các mục đích:

o        Truy tìm thông tin nhanh chóng chính xác

o        Tăng hiệu quả quản lý

o        Tiết kiệm thời gian và chi phí

·        Ban quản lý việc tuyển dụng có thể quản lý, theo dõi tốt quá trình tuyển dụng (có thể xem thông tin về việc tuyển dụng tại bất kỳ thời điểm nào)

·        Đánh giá được chất lượng của quá trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

            Yêu cầu tuyển dụng nhân sự

·        Yêu cầu này sẽ do Trưởng phòng/Trưởng bộ phận đảm trách.

·        Khi có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự, các Trưởng phòng/Trưởng bộ phận đưa ra yêu cầu tuyển dụng nhân sự bao gồm các thông tin chi tiết như sau: Phòng ban/Bộ phận yêu cầu, ngày yêu cầu, vị trí tuyển dụng (chức danh), số lượng yêu cầu, mức độ cấp thiết, lý do yêu cầu, ngày hết hạn nộp hồ sơ, tình trạng của yêu cầu, mô tả công việc, tiêu chuẩn tuyển dụng, mức lương khởi điểm, nơi làm việc, ghi chú.

            Phê duyệt yêu cầu

·        Công việc này sẽ do các cán bộ phê duyệt, Giám đốc công ty, Giám đốc nhân sự đảm trách

·        Sau khi yêu cầu tuyển dụng được lập, yêu cầu tuyển dụng sẽ được chuyển đến các cấp lãnh đạo phê duyệt (đã được chỉ định trước). Tại đây nhân viên phê duyệt có thể xem kế hoạch nhân sự (được lập từ đầu năm) để đưa ra quyết định:

§   Nếu chấp nhận yêu cầu thì:

o       Xác nhận đây có phải là nhân viên phê duyệt cuie cùng không.

F     Nếu sai sẽ chuyển yêu cầu tuyển dụng đến cấp phê duyệt cao hơn.

F     Nếu đúng, nhân viên phê duyệt sẽ bổ sung một số thông tin trước khi thông báo tuyển dụng, thông tin bao gồm: người liên hệ, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email, ghi chú.

o       Ghi nhận lại một số thông tin trong quá trình phê duyệt yêu cầu tuyển dụng như người duyệt, ngày duyệt, ghi chú

§   Không chấp nhận: ghi rõ lý do không tuyển dụng

 

            Thông báo tuyển dụng

·        Công việc này sẽ do: Giám đốc nhân sự thực hiện

·        Sau khi yêu cầu tuyển dụng đã được phê duyệt, yêu cầu tuyển dụng sẽ được in ra để có thể thông báo ở bảng tin, đăng báo,…

            Nhận hồ sơ ứng cử viên

·        Công việc này sẽ do Giám đốc nhân sự thực hiện

·        Ứng cử viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nhân sự. Ứng viên sẽ điền thông tin vào form đăng ký tuyển dụng: Họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, quốc tịch,địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số CMND, điện thoại nhà, điện thoại nơi làm việc, di động, địa chỉ mail, tình trạng gia đình, chiều cao, cân nặng, vị trí tuyển dụng, ngày nộp hồ sơ, trình độ học vấn, các khóa huấn luyện, kinh nghiệm làm việc, và các thông tin khác nếu cần: mục tiêu phát triển sự nghiệp, đã từng là cán bộ quản lý, làm việc ngoài giờ, đi công tác tỉnh, thành phố khác, những điểm mạnh, lĩnh vực mong muốn làm việc, khả năng bắt đầu nhận việc khi được tuyển dụng, quan hệ gia đình, thông tin liên hệ.

            Xét duyệt hồ sơ

·        Công việc này sẽ do Giám đốc nhân sự, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận thực hiện

·        Khi nộp hồ sơ tại phòng Nhân sự, phòng Nhân sự sẽ lọc hồ sơ để xác định hồ sơ đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu. Đối với các hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ được tiếp tục xem xét và quyết định có đưa vào danh sách các ứng viên tiềm năng hay không. Các ứng viên tiềm năng sẽ được xem xét trong lần duyệt hồ sơ tiếp theo.

            Lập lịch phỏng vấn và chỉ định cán bộ phỏng vấn

·        Công việc này sẽ do Giám đốc nhân sự thực hiện.

·        Xác nhận của cán bộ phỏng vấn: Công việc này do cán bộ phỏng vấn thực hiện

·        Mỗi ứng viên sẽ phỏng vấn qua nhiều vòng. Ở mỗi vòng, ứng viên sẽ được 1 cán bộ phỏng vấn.

            Thông báo lịch phỏng vấn cho các ứng viên

Công việc này do Giám đốc nhân sự thực hiện

            Đàm phán với ứng viên

·        Công việc này sẽ do Giám đốc nhân sự và Trưởng phòng thực hiện

·        Sau khi vượt qua tất cả các vòng phỏng vấn, Giám đốc nhân sự và Trưởng phòng tiến hành đàm phán với nhân viên về mức lương, quy định, nội quy công ty.

·        Sau khi đàm phán thành công, thông kê số lượng nhân sự ứng với từng vị trí tuyển dụng.

            Chuyển hồ sơ ứng viên sang hồ sơ nhân viên

·        Công việc này do Giám đốc nhân sự thực hiện

·        Sau khi đàm phán với ứng viên thành công, chuyển hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên. Cho phép chỉnh sửa, bổ sung thông tin liên quan đến nhân viên

 

b. Thành viên tham gia và vai trò các thành viên:

– Nhóm gồm hai thành viên:

 • Võ Xuân Tuấn Anh – Mã số : 04HC303
 • Ngô Thảo Vân – Mã số : 04HC465

– Vai trò của từng thành viên:

 • Lập báo cáo và thiết kế mô hình ER, thiết kế dữ liệu : Ngô Thảo Vân.
 • Thiết kế mô hình DFD và tựa Marise, thiết kế giao diện, hệ thống : Võ Xuân Tuấn Anh.

 

c. Kế hoạch thực hiện: 

Báo cáo được thực hiện từ ngày 19/07/2006 đến ngày 02/08/2006

 • Ngày 19/07/2006 : Chuẩn bị tài liệu cần thiết và tìm hiểu về đề bài.
 • Ngày 21/07/2006 : Họp nhóm thảo luận về đề tài và phân công công việc.
 • Ngày 26/07/2006 : Hoàn thành mô hình dữ liệu ER.
 • Ngày 28/07/2006 : Hoàn thành mô hình xử lý DFD và tựa Merise.
 • Ngày 30/07/2006 : Bắt đầu lập báo cáo.
 • Ngày 02/08/2006 : Hoàn thành báo cáo, kiểm tra lại và kết thúc báo cáo lần 1.
 • Ngày 04/09/2006 : Tiến hành thiết kế dữ liệu, giao diện, hệ thống.
 • Ngày 10/09/2006 : Tổng hợp bài làm.
 • Ngày 14/09/2006 : Hoàn thành báo cáo lần 2.

 

ii.  Mô tả hoạt động hiện trạng bài toán tương ứng với từng vai trò:

 • Trưởng phòng/ Trưởng bộ phận đảm trách: Khi có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự, các Trưởng phòng/Trưởng bộ phận đưa ra yêu cầu tuyển dụng nhân sự, cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết và kiểm tra hồ sơ các ứng viên đăng kí vào vị trí đuợc tuyển dụng.
 • Cấp lãnh đạo ( các cán bộ phê duyệt, giám đốc công ty, giám đốc nhân sự): Có vai trò kiểm tra và phê duyệt các yêu cấu tuyển dụng. Nếu chấp thuận yêu cầu tuyển dụng thì bộ phân này sẽ cho phép tổ chức tyển dụng. Riêng giám đốc nhân sự sẽ quản lí tất cả các khâu trong quá trình tuyển dụng.
 • Ứng viên: các ứng viên muốn được tuyển dụng thì phải nộp đầy đủ các hồ sơ cần thiết tại phòng nhân sự. Nếu hồ sơ đuợc chấp thuận thì các ứng viên sẽ tham gia quá trình phỏng vấn theo lịch do công ty đưa ra. Sau đó, nếu được tuyển dụng thì các ứng viên sẽ hoàn tất hồ sơ để trở thành nhân viên công ty.

iii.  Nhận xét đánh giá của nhóm về hiện trạng:

            Hiện trạng của đề tài khá đầy đủ. Công việc được chuyển tuần tự qua các khâu một cách hợp lí. Cách thức nhận hồ sơ, đáp trả hồ sơ và tiến hành tuyển dụng không có sai sót. Chi tiết tuyển dụng, chi tiết đăng kí của ứng viên cũng đầy đủ.

            Tóm lại hiện trạng của đề tài không gặp các tình trạng thiếu vắng, kém hiệu lực hay dư thừa tốn kém.

b.  Phân tích dữ liệu:

i.  Mô hình quan niệm dữ liệu ER (có đặc tả cho mô hình):

           Các nghiệp vụ chính:

Ú  Đưa ra, kiểm tra yêu cầu tuyển dụng, chi tiết tuyển dụng.

Ú  Tiếp nhận hồ sơ ứng viên, kiểm tra hồ sơ ứng viên.

Ú  Phỏng vấn để tuyển dụng ứng viên

Ú  Đàm phán để tuyển dụng nhân viên

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 16, 2007.

 
%d bloggers like this: