QUẢN LÝ HỌC VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Download toàn bộ tại: http://duriangroup.googlepages.com/quanlyTTNgoaiNgu.rar

QUẢN LÝ HỌC VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Phần I : TỔNG QUAN

I.1 Mô tả nội dung đề tài

Quản lý học viên trung tâm ngoại ngữ :

Quản lý thông tin học viên về thông tin cá nhân, thông tin các lớp học trong từng khóa học, kết quả thi xếp lớp học viên đã học & kết quả thi cuối khóa, đồng thời thống kê số học viên đạt một cấp lớp của một loại lớp vào một giờ học cụ thể, thống kê số lượng học viên mới, học viên cũ, quản lý học phí

 

I.2 Xác định phạm vi và ràng buộc cho hệ thống

Chỉ áp dụng cho trung tâm ngoại ngữ có hình thức quản lý tương tự trung tâm ngoại ngữ như đề bài mô tả

 

I.3 Thành viên tham gia và vai trò của từng thành viên

Nhóm gồm 2 thành viên cùng nhau thảo luận đề tài và sau đó phân công cụ thể từng thành viên tham gia công việc cụ thể nào

 

I.4 Kế hoạch thực hiện

1. Thiết kế mô hình ER

2. Thiết kế mô hình DFD

3. Thiết kế mô hình tựa Merise

4. Thiết kế dữ liệu

Phần 2 : PHÂN TÍCH

 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH  ER

e.jpg

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 16, 2007.

 
%d bloggers like this: