Quản lý công ty phát hành báo chí TP HCM

Quản lý công ty phát hành báo chí TP HCM

DOwnload toàn bộ tại: http://duriangroup.googlepages.com/bao.rar

I. PHẦN TỔNG QUAN:

a. Mô tả nội dung đề tài:

Hệ thống cần xây dựng để : QUẢN LÝ CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TP HCM

Quy mô công việc : Công ty phát hành báo chí TP HCM nhận phát hành cho khoảng 20 tờ báo ngày, 40 tờ báo tuần và vài chục tập san chuyên đề, tạp chí.

(Báo ngày: ra mỗi ngày một số. Báo tuần có loại ra 1số/tuần, 2số/tuần, 3số/tuần. Tập san chuyên đề không ra đều. Tạp chí có thể ra 1, 2, hoặc 3 số mỗi tháng .)

Cách phát hành báo : Báo ngày ra mỗi sáng sớm cho tại TP HCM, nhưng được phát hành đi các thị xã, thành phố từ tối hôm trước. Cách phát hành báo tuần, tập san và tạp chí giống hệt báo ngày: đúng ngày ghi trên số báo đối với TP HCM, tối hôm trước đối với thị xã, thành phố xa.

Khách hàng : Khách hàng của công ty là một điểm bán (sạp, cửa hàng sách, quán bán văn phòng phẩm,…) hoặc là những đơn vị đặt mua dài hạn(cá nhân, cơ quan, công ty, xí nghiệp). Những đơn vị đặt báo dài hạn được gửi đến phòng kinh doanh. Mỗi khách hàng thuộc một thành phố hay một thị xã duy nhất. Phòng kinh ghi nhận tên và địa chỉ.

Quy trình làm việc của công ty :Đơn đặt báo dài hạn gồm 9 loại: loại 92 ngày, 183 ngày và 366 ngày cho nhật báo, 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần cho báo tuần, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng cho tạp chí.

Mỗi ngày, mỗi địa điểm bán đặt mua số lượng khác nhau cho mỗi tờ báo hoặc tạp chí mà mình vẫn lấy. Đến 5 giờ chiều ngày hôm trước nếu điểm bán không thông báo điều chỉnh số lượng thì công ty sẽ cho rằng điểm bán muốn giữ nguyên số lượng đã lấy lần sau cùng cho mỗi tờ báo sẽ giao cho ngày hôm sau. Sau mỗi ngày (đối với báo ngày), hoặc sau mỗi tuần(đối với báo tuần), hoặc sau mỗi hai tháng(đối với tập san tạp chí), công ty sẽ thu hồi tất cả những số bán dư tại các điểm bán.

Công ty có một bộ phận chuyên giao báo tận nơi cho tất cả các khách hàng của mình, một bộ phận tài vụ để tính tiền cho khác, một bộ phận thống kê. Công ty phát hành tới 30 thị xã, thành phố lớn trong cả nước. Bộ phận giao báo là một hệ thống các bộ phận con tại thị xã, thành phố(mỗi địa phương có một bộ phận con). Tất cả những đơn đặt mua đều tập trung tại công ty để công ty dễ dàng yêu cầu các tòa báo số lượng cần lấy cho mỗi số in ra. Mỗi khi giao báo hay hoặc thu hồi báo dư tại các điểm bán, công ty đều có kèm theo phiếu giao hoặc phiếu thu hồi có in sẵn tên báo và số lượng giao (số lượng thu hồi sẽ được điền tay dựa trên phiếu thực tế), các phiếu phái có những chữ ký xác nhân của điểm bán và sẽ làm cơ sở để tính tiền cho mỗi điểm bán vào cuối tháng. Các cá nhân đơn vị đặt mua dài hạn sẽ trả tiền trong suốt thời kỳ đặt mua. Công ty phải theo dõi thời kỳ đặt mua để một tháng trước khi hết hạn thì gởi phiếu gia hạn cho cá nhân hoặc đơn vị đó.

b. Mô tả hoạt động hiện trạng bài tóan tương ứng với từng vai trò:

v Phòng kinh doanh:

§ Theo dõi đơn đặt hàng mỗi ngày

§ Tổng hợp các thay đổi về giao báo từ bộ phận giao báo ở thị xã, thành phố ở địa phương chuyển về để kịp in phiểu giao cho ngày hôm sau

§ Theo dõi mỗi ngày việc giao báo và thu hồi báo để thông báo cho bộ phận tài vụ tính tiền

§ In phiếu giao và phiếu thu hồi để các bộ phận giao báo được dễ dàng

§ Số lượng báo từng loại (theo từng tòa báo) sẽ tự tổng kết vào cuối ngày .

v Phòng tài vụ:

§ Kiểm tra thông tin hợp pháp của khách hàng (địa chỉ , mã số thuế)

§ Theo dõi tiền đặt mua dài hạn

§ Ghi nhận các đơn đặt mua hằng ngày và số lượng thu hồi để tính tiền cuối tháng cho mỗi điểm bán

§ Tính hóa đơn và theo dõi tình hình thanh toán hóa đơn cho từng khách hàng.

v Bộ phận thống kê:

§ Lưu trữ và bảo quản dữ liệu về phiếu giao , phiếu nhận , đơn đặt mua ( bằng giấy tờ) của từng khách hàng theo từng khu vực

§ Theo dõi từ đầu năm số thực giao và thực bán của:

+ Mỗi tờ báo

+ Mỗi tờ báo tại mỗi thị xã, thành phố

+ Mỗi tờ báo tại mỗi điểm bán

c. Thành viên tham gia và vai trò của từng thành viên:

Ø Họ và tên :

Phần công việc :

o Tìm hiểu và biểu diễn mô hình quan niệm và xử lý Tựa Merise .

o Thiết kế Giao diện : thực đơn , form…..

o Thiết kế Dữ liệu

o Thiết kế hệ thống .

o Tổng hợp làm báo cáo .

Ø Họ và tên :

Phần công việc :

o Tìm hiểu và biểu diễn mô hình quan niệm dữ liệu ER và mô hình xử lý DFD.

 

d. Kế hoạch thực hiện.

Từ tuần 1 đến tuần 6 : Tìm hiểu và biểu diễn mô hình quan niệm dữ liệu ER và mô hình xử lý DFD, mô hình quan niệm và xử lý tựa Merise

Từ tuần 6 đến tuần 12 : Tìm hiểu và thiết kế dữ liệu , thiết kế giao diện , thiết kế hệ thống.

 

II. PHÂN TÍCH :

a. Phân tích dữ liệu:

v Mô hình quan niệm dữ liệu ER (có đặc tả cho mô hình):

v Biểu diễn mô hình quan niệm ER bằng Power Designer:

b. Phân tích yêu cầu hệ thống :

v Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng:

Mô hình quan niệm xử lý bằng DFD:

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 16, 2007.

 
%d bloggers like this: