Quản lý Dịch vụ khách hàng và Phân phối nước khóang Lavie

Quản lý Dịch vụ khách hàng và Phân phối nước khóang Lavie

Download toàn bộ tại:

http://duriangroup.googlepages.com/NuocKhoang.rar

MỤC LỤC

 

b1.jpg

I. MÔ TẢ ĐỀ TÀI. 3

1. Đặt vấn đề. 3

2. Yêu cầu chức năng. 3

3. Yêu cầu phi chức năng. 3

4. Thành viên tham gia và vai trò. 3

II. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH DỮ LIỆU.. 4

1. Các qui trình nghiệp vụ chính. 4

2. Mô hình ER: 6

3. Thuyết minh cho mô hình thực thể ER.. 6

III. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ.. 7

III.1 Theo phương pháp DFD.. 7

III.2 Theo phương pháp Merise. 12

IV. THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU.. 21

IV.1 Mô hình quan hệ. 21

IV.2 Đánh giá. 22

IV.3 Mô tả các ràng buộc tòan vẹn. 22

V. THIẾT KẾ MÔ HÌNH TỔ CHỨC XỬ LÝ.. 23

1. Lập hợp đồng. 23

2. Quản lý đặt hàng qua điện thọai 25

3. Quản lý giao hàng. 26

4. Thống kê. 29

VI. THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 31

VI.1 Sơ đồ các màn hình giao diện. 31

VI.2 Thiết kế các màn hình. 32

VII. THIẾT KẾ BÁO BIỂU.. 40

VIII. PHỤ LỤC.. 40

v Mô tả bảng. 40

v Mô tả màn hình. 44

IX. LỜI KẾT.. 54

I. MÔ TẢ ĐỀ TÀI

1. Đặt vấn đề

Ngày nay, khi chất lượng cuộc sống ngày một nâng cao, thì nhu cầu của con người cũng dần dần thay đổi. Ngoài như cầu ăn mặc càng được nâng cao thì nhu cấu uống cũng dần thay đổi thay hướng tích cực. Cụ thể là chúng ta không còn phải uống nuớc giếng hoặc là nước nấu nữa mà thay vào đó là nước lọc, nước khoáng. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều công ty nước khoáng đã ra đời và công ty Lavie là một trong những nhà phân phối đã tham gia vào thị trường nuớc khóang Việt Nam và đáp ứng nhu cầu đó.

Đề làm tăng hiệu quả trong kinh doanh cũng như để dễ dàng cho việc quản lí việc kinh doanh và đáp ứng tận tình nhu cầu của khách hàng thì một một hệ thống quản lí hỗ trợ làm việc từ khâu lập hợp đồng cho đến quản lý giao hàng của công ty đã ra đời như một tất yếu. Và đó cũng chính là mục tiêu của đồ án .

2. Yêu cầu chức năng

Lưu trữ:

Thông tin của hợp đồng

Thông tin đơn đặt hàng

Thông tin phiếu giao hàng

Quản lý công nợ khách hàng

Thống kê:

Doanh thu của công ty theo tháng, quí, năm.

Các sản phẩm bán chạy nhất theo khu vực, thời điểm

3. Yêu cầu phi chức năng

· Sử dụng Power Designer và Microsoft Visio

· Cơ sở dữ liệu SQL 2000

· Ngôn ngữ lập trình Visual C#.NET

4. Thành viên tham gia và vai trò

Nhm gồm hai thành viên:Nguyễn Đắc Trung Dũng và Nguyễn Hoàng Đạt. Vai trò của từng thành viên: cùng nhau thiết kế và đóng góp ý kiến cho tất cả mô hình.

 

 

 

II. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH DỮ LIỆU

1. Các qui trình nghiệp vụ chính

Lập hợp đồng: Công ty sẽ lập hợp đồng với các cá nhân hay tổ chức có nhu cầu nhận hàng mang tính chất đều đặn (hàng tuần, nửa tháng hay hàng tháng). Khách hàng có thể gọi điện thoại đến trung tâm dịch vụ khách hàng và công ty sẽ cử nhân viên đại diện đến tận nơi để ký kết hợp đồng với khách hàng (cá nhân hay người đại diện tổ chức). Thông tin trong hợp đồng bao gồm:

Thông tin liên quan đến việc giao hay lắp đặt hàng: Tổ chức (hay cá nhân),

người liên hệ, địa chỉ, quận/tp, điện thoại, tuyến (thông tin về tuyến do công ty tự thêm dựa trên địa chỉ của khách hàng và các tuyến phân phối hiện nay của công ty).

Ví dụ như trường Đại học KHTN – BM HTTT có người liên hệ là N V A, địa chỉ …, tuyến Q5-Chợ Lớn

Thông tin về thiết bị cho thuê (nếu có) kèm với số lượng, giá thuê theo tháng, xê-ri sản xuất ,tiền ký gửi cho thiết bị, ngày giờ lắp đặt thiết bị.

Ví dụ như máy nóng lạnh … có giá thuê là …/tháng , xê-ri là 01234 và tiền ký gửi là …lắp đặt vào ngày …Một số VD khác về thiết bị như bình sứ, giá đỡ bình.

Thông tin về sản phẩm giao (nếu có) kèm với giá bán theo sản phẩm. Ngoài ra một số sản phẩm sẽ yêu cầu thêm tiền ký quỹ (vỏ bình) cho sản phẩm đó. Lưu ý thời gian giao hàng (hàng tuần, nửa tháng hay hàng tháng) và ngày bắt đầu giao của các sản phẩm trong hợp đồng có thể khác nhau.

Ví dụ bình 4L giá …/bình không cần ký quỹ vỏ bình (vỏ bình thuộc sở hữu khách hàng). Bình 20L giá …/bình, tiền ký quỹ là …(vỏ bình thuộc sở hữu công ty)

Quản lý đặt hàng qua điện thoại: Ngoài những khách hàng thường xuyên đã ký hợp đồng với công ty, công ty còn nhận các đơn đặt hàng đột xuất qua điện thoại (có thể bao gồm cả những khách hàng đã ký hợp đồng với công ty). Thông tin về một đơn đặt hàng bao gồm:

· Thông tin liên quan đến việc giao hay lắp đặt hàng: tương tự hợp đồng.

· Thông tin về sản phẩm giao: tương tự hợp đồng chỉ khác biệt là chỉ giao hàng một lần.

Quản lý giao hàng: Dựa trên các hợp đồng đã ký và các đơn đặt hàng đột xuất, công ty sẽ phân phối sản phẩm đến các khách hàng vào đúng ngày yêu cầu. Khi giao hàng xong công ty sẽ cấp cho khách hàng một phiếu giao hàng bao gồm các thông tin như: Tên khách hàng, số phiếu, tuyến đường, ngày giao hàng, địa chỉ giao hàng, nhân viên giao hàng, tiền hàng, tiền thuế GTGT (đối với tổ chức), tiền ký quỹ vỏ bình (nếu có) tổng số tiền. Mỗi đợt giao hàng có thể giao nhiều sản phẩm bao gồm tên mặt hàng, mã số, số lượng, đơn giá (được quy định trong hợp đồng), số tiền. Ngoài ra, còn bao gồm một số thông tin khác như:

Thông tin liên quan đến mượn trả và ký quỹ: Số lượng đang mượn, Số lượng giao, Số lượng thu hồi, Tổng cộng. (Lưu ý trường hợp khách hàng chưa sử dụng hết số bình giao lần trước. Như vậy có thể khách hàng phải ký quỹ thêm vỏ bình)

Tiền thu khách hàng:

i. Đối với khách hàng là cá nhân: Bắt buộc thu tất cả các khoản tiền phiếu giao hàng ngay khi giao.

ii. Đối với khách hàng là tổ chức: Thu theo hình thức gối đầu. Giao lần sau thu tiền hàng lần trước. Lưu ý là luôn phải thu đầy đủ các tiền ký quỹ vỏ bình (nếu có) khi giao. Lưu ý đối với tổ chức sẽ tính thêm tiền thuế GTGT 10% trên tổng trị giá tiền hàng.

Thống kê:

§ Thống kê doanh thu của công ty Lavie theo tháng, quí ,năm

§ Thống kê các sản phẩm bán chạy nhất theo khu vực, thời điểm

1. Thuyết minh cho mô hình thực thể ER

Thuộc tính mô tả cho các thực thể

 • Thực thể chungtu: ngaylap, nguoilap
 • Thực thể dondathang: madondathang
 • Thực thể hopdong: mahopdong, sotienboithuong, tinhtrang
 • Thực thể khachhang: makhachhang, nguoidaidien, diachi, dienthoai, tuyen, loaikhachhang
 • Thực thể mathang: mamh, gianhap, seri, tenmathang
 • Thực thể sanpham: tienkyquy
 • Thực thể thietbithue: giathue, tienkygui
 • Thực thể dotgiaohang: madotgiaohang, tienthue, tienhang, tinhtrang
 • Thực thể phieugiaohang: sophieu, nvgiaohang, ngaygiao, tienkyquy
 • Thực thể doanhthu: thang, nam, sotien
 • Thực thể congnokhachhang: tienkyquy, tienkygui

I. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ

III.1 Theo phương pháp DFD

Mô hình cấp 1

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 16, 2007.

 
%d bloggers like this: