Quản lý Học viên Trung tâm Ngoại ngữ

Quản lý Học viên Trung tâm Ngoại ngữ

Download  toàn bộ tại:   http://duriangroup.googlepages.com/TTngoaiNgu.rar

I. Phần tổng quan:

          1. Mô tả nội dung đề tài:

Trung tâm ngoại ngữ CEF có các lớp Anh văn tổng quát , Anh văn giao tiếp và TOEIC, số lượng học viên đông, nên trung tâm cần phát triển một hệ thống tin học để việc quản lý các lớp học và học viên hiệu quả hơn. Nghiệp vụ của trung tâm như sau :

  1. Tiếp nhận học viên :

            Mỗi năm trung tâm có 4 đợt khai giảng cho tất cả các lớp, mỗi khóa học kéo dài 3 tháng (12 tuần). Mỗi loại lớp được chia thành các cấp lớp ứng với trình độ học viên từ thấp đến cao. Học phí khác nhau tùy vào loại lớp và cấp lớp (cấp lớp cao thì học phí có thể cao hơn).

            Trước mỗi đợt khai giảng khoảng một tháng, bộ phận giáo vụ bắt đầu nhận học viên mới.

            Khi đến đăng ký học, học viên sẽ chọn giờ học (mỗi loại lớp sẽ có một số giờ học nhất định để học viên lựa chọn) và loại lớp muốn học (Anh văn tổng quát, Anh văn giao tiếp hay TOEIC). Học viên sẽ đóng học phí tương ứng với cấp học thấp nhất của loại lớp đó , nếu sau khi thi xếp lớp học viên được vào học cấp lớp cao hơn với học phí cao hơn thì sẽ đóng bổ sung. Nhân viên trung tâm ghi nhận thông tin học viên, thu tiền và lập biên lai thu học phí, đồng thời hẹn ngày giờ để học viên đến thi xếp lớp.

            Ngoài ra học viên cũ của trung tâm sau khi thi đậu kỳ thi cuối khóa sẽ đến đăng ký học tiếp lớp cao hơn (hoặc nếu không thi đậu sẽ đăng ký học lại). Các học viên này chỉ cần chọn giờ học, không cần tham gia kỳ thi xếp lớp.

  1. Tổ chức thi xếp lớp

            Thông thường mỗi đợt khai giảng trung tâm sẽ tổ chức khoảng 3 đợt thi xếp lớp, nếu học viên không có yêu cầu nào khác thì đợt thi của họ sẽ được xếp theo thứ tự đăng ký.  Đề thi xếp lớp được ra theo hình thức trắc nghiệm, dựa vào số điểm mà học viên đạt được trung tâm sẽ xếp họ vào cấp lớp phù hợp.

            Sau khi đã có kết quả thi xếp lớp (đã phân học viên vàp các cấp lớp phù hợp), giáo vụ sẽ dựa trên giờ học mà học viên đăng ký để mở lớp. Nếu có một giờ học mà có quá ít học viên thuộc cùng một cấp lớp (dưới 12 học viên) thì sẽ không mở lớp. Khi đó, giáo vụ xem lại điểm thi của sinh viên để quyết định cho sinh viên học lên hoặc xuống một cấp nếu có lớp. Nếu vẫn không được thì sẽ liên lạc với học viên để đề nghị đổi giờ học, nếu không đổi được sẽ hoàn trả học phí cho học viên. Một lớp có tối đa 25 học viên, nếu vượt hơn thì phải tách thành 2 lớp.

            Ví dụ : lớp TOEIC giờ học 17h30 đến 19h thứ 2-4-6  có 50 học viên đăng ký (kể cả học viên mới và học viên cũ), trong đó có 21 học viên cấp lớp 1, 19 học viên cấp lớp 2, 10 học viên cấp lớp 3, khi đó trung tâm sẽ không mở lớp cấp 3 vào giờ này mà xem xét chuyển 10 học viên này xuống cấp lớp 2 nếu có thể (học viên không là học viên cũ đã học xong lớp cấp 2, điểm thi của học viên không quá cao) hoặc đề nghị với học viên giờ học khác.

            Sau khi đã mở các lớp, giáo vụ sẽ thông báo cho học viên kết quả xếp lớp và phòng học. Học viên bắt đầu khóa học mới

 

  1. Tổ chức thi cuối khóa

                 Thi cuối khóa sẽ không tổ chức tập trung, mà giáo viên sẽ tự cho lớp thi vào tuần cuối cùng. Sau đó, giáo viên gởi điểm cho giáo vụ, giáo vụ ghi nhận lại kết quả thi cuối khóa vào hồ sơ học viên .

            Học viên học lại do thi không đạt sẽ được giảm 50% học phí. Học viên có kết quả thi cuối khóa xếp thứ 1 trong lớp sẽ được giảm 20% học phí, xếp thứ 2 được giảm 10% học phí. Học viên chỉ được xét giảm nếu đăng ký học ngay đợt khai giảng kế tiếp. Khi đóng học phí học viên vẫn đóng đủ, và sẽ nhận lại phần được giảm sau khi đã học được một tuần.

 

          2. Phạm vi và ràng buộc cho hệ thống 

                 Phân tích và thiết kế hệ thống theo đặc tả trên, với các yêu cầu sau :

           Quản lý thông tin học viên : thông tin cá nhân, đợt thi xếp lớp, kết quả thi xếp lớp, các lớp họ đã học và kết quả thi cuối khóa của các lớp đó.

           Quản lý thông tin về các lớp được mở trong mỗi đợt và các thông tin liên quan.

           Ghi nhận một số thông tin khác : việc đóng bổ sung học phí, trả lại tiền thưởng,…

           Giáo vụ nhập kết quả thi xếp lớp dưới dạng điểm bài thi. Hệ thống tự động phân loại dựa vào các tham số được thiết lập sẵn và lập thống kê về số học viên đạt một cấp lớp của một loại lớp, vào một giờ học cụ thể, để hỗ trợ giáo vụ trong việc xếp lớp và mở lớp.

           Lập các thống kê : Lập danh sách học viên cần bổ sung học phí, danh sách học viên được nhận lại một phần học phí; Thống kê số lượng học viên theo học một loại lớp trong một đợt khai giảng, trong một năm; Thống kê số lượng học viên mới, học viên cũ,…

 

          3. Thành viên tham gia và vai trò của từng thành viên:

         

                    Phân tích, Thiết kế và thực hiện.

                             Phân tích, Đóng góp, bổ sung ý kiến.

 

          4. Kế hoạch thực hiện:

                  

 

 

  II.      Phân tích

1.                Phân tích hiện trạng

                                            i.      Sơ đồ tổ chức

 

                                         ii.      Mô tả hoạt động hiện trạng bài toán tương ứng với từng vai trò.

                                        iii.      Nhận xét đánh giá của nhóm về hiện trạng

3.1.                     Phân tích yêu cầu hệ thống

ü      Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng

ü      Quản lý thông tin học viên .

ü      Quản lý thông tin về các lớp được mở trong mỗi đợt và các thông tin liên quan.

ü      Ghi nhận một số thông tin khác : việc đóng bổ sung học phí, trả lại tiền thưởng.

ü      Nhập kết quả thi xếp lớp dưới dạng điểm bài thi. Phân loại một cấp lớp của một loại lớp.

ü      Lập các thống kê : Danh sách học viên cần bổ sung học phí, danh sách học viên được nhận lại một phần học phí; Thống kê số lượng học viên theo học một loại lớp trong một đợt khai giảng, trong một năm. Thống kê số lượng học viên mới, học viên cũ.

III.II.Thiết kế

4.1.  Thiết kế dữ liệu

                          i.            Thiết kế vật lý dữ liệu

§               Thực thể :

LOAILOP ( MaLoaiLop, TenLoaiLop, GioHoc, NgayHoc )

LOP ( MaLop, TenLop, SiSo )                                   

CAPLOP ( MaCapLop, TenCapLop)

BIENLAI (MaBienLai, TienHocPhi )

KHOAHOC (NienHoc, HocKy)

HSHV ( MaHoSo, DiemThi,KetQua )

HOCVIEN ( MaHocVien, TenHocVien, DiaChi )

DOTTHI (MaDotThi, NgayThi)

 

§               Mối kết hợp :

 

1.     Giữa HOCVIEN & LOP

           Dangky(MaHocVien, MaLop)

2.     Giữa HOCVIEN & DOTTHI

           Thi(MaDotThi, MaHocVien, Diem)

3.     Giữa HOCVIEN & HSHV

           Luu(MaHocVien, MaHoSo)

4.     Giữa  LOP & HSHV

           Cua(MaLop, MaHoSo)

5.     Giữa DOTTHI & KHOAHOC

           Thuoc(MaDotThi, NienHoc, KhoaHoc)

6.     Giữa KHOAHOC & LOP

           Cua(NienHoc, KhoaHoc, MaLop)

7.     Giữa LOAILOP & LOP

           Thuoc(MaLoaiLop, MaLop)

8.     Giữa LOP & CAPLOP

           Thuoc(MaLop, MaCapLop)

9.     Giữa BIENLAI & DangKy

           Cua(MaBienLai, MaHocVien, MaLop, )

 

v            Mô Hình Quan Hệ :

 

LOAILOP ( MaLoaiLop, TenLoaiLop, GioHoc, NgayHoc )

LOP ( MaLop, TenLop, SiSo, MaLoai, MaCapLop, NienHoc, HocKy )        

CAPLOP ( MaCapLop, TenCapLop)

BIENLAI (MaBienLai, TienHocPhi, MaHocVien, MaLop )

KHOAHOC (NienHoc, HocKy)

HSHV ( MaHoSo, DiemThi, KetQua, MaHocVien, MaLop )

HOCVIEN ( MaHocVien, TenHocVien, DiaChi )

DOTTHI (MaDotThi, NgayThi, NienHoc, KhoaHoc)

DANGKY( MaHocVien, MaLop, MaBienLai)

DIEMTHI(MaHocVien, MaDotThi, Diem)

 

v            Mô hình quan hệ cải tiến

 

LOAILOP ( MaLoaiLop, TenLoaiLop, GioHoc, NgayHoc )

LOP ( MaLop, TenLop, SiSo, MaLoai, MaCapLop,     NienHoc, HocKy )         

CAPLOP ( MaCapLop, TenCapLop)

BIENLAI (MaBienLai, TienHocPhi, DK_ID )

KHOAHOC (KH_ID,NienHoc, HocKy)

 

 

HSHV ( MaHoSo, DiemThi, KetQua, MaHocVien, MaLop )

HOCVIEN ( MaHocVien, TenHocVien, DiaChi )

DOTTHI (MaDotThi, NgayThi, KH_ID)

DANGKY( DK_ID,MaHocVien, MaLop, MaBienLai)

DIEMTHI(DT_ID,MaHocVien, MaDotThi, Diem)

 

 

Mô tả ràng buộc toàn vẹn

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 16, 2007.

 
%d bloggers like this: