Quản lý tiền gởi thanh toán ngân hàng

 Download toàn bộ tại: http://duriangroup.googlepages.com/nganhang.rar

 

Quản lý tiền gởi thanh toán ngân hàng

QUẢN LÝ TIỀN GỞI

THANH TOÁN NGÂN HÀNG

 

MỤC LỤC

MỤC LỤC.. 2

I / Phần 1:. 3

1.  Mô tả nội dung đề tài:. 4

2.  Phạm vi và ràng buộc của hệ thống:. 4

3.  Thành viên tham gia – Vai trò của từng thành viên:. 5

4.  Kế hoạch thực hiện:. 5

II/ Phần 2:. 6

A. Phân tích dữ liệu:. 7

1.  Mô hình dữ liệu ER:. 7

2.  Biểu diễn mô hình dữ liệu ER bằng Power Designer:. 9

B. Phân tích yêu cầu hệ thống:. 10

1.  Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng:. 10

2.  Mô hình quan niệm xử lý bằng DFD:. 10

3.  Mô hình quan niệm xử lý bằng tựa Merise:. 13

III / Phần 3: Thiết kế giao din. 14

III.     Kết luận. 33

 

 

 

TỔNG QUAN

 

                                                1) Mô tả nội dung đề tài

                                                2) Xác định phạm vi và ràng buộc cho hệ thống

                                                3) Thành viên tham gia và vai trò của từng thành viên

                                                4) Kế hoạch thực hiện

1.       Mô tả nội dung đề tài:

Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam là một đơn vị kinh doanh trực thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam được thành lập năm 1992, có trụ sở chính đặt tại Hải Phòng và 7 chi nhánh con nằm tại các thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Vũng Tàu và Quảng Ninh. Ngân hàng có những hoạt động đa dạng như: huy động tiền gởi tiết kiệm, tiền gởi thanh toán, mở các đợt trái phiếu, cổ phiếu,… sử dụng vốn huy động có được để cho vay hay đầu tư vào các dự án. Ngoài ra Hàng Hải Việt Nam còn có các dịch vụ: chuyển tiền, chuyển đổi ngoại tệ, tư vấn tài chính… Ngân hàng làm việc theo nguyên tắc quản lý khách hàng tập trung, khách hàng có thể gởi và rút  tiền tại nhiều chi nhánh. Với quy mô hoạt động rộng lớn như vậy, ngân hàng cần có một mạng lưới phục vụ nhanh chóng, chính xác và hiệu quả đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Bộ phận tiền gửi thanh toán (TGTT) chủ yếu huy động tiền gửi cá nhân, tiền gửi từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những nghiệp vụ mà bộ phận thường thực hiện là:

·          Quản lý các Tài Khoản Tiền Gởi Thanh Toán: Mở – Hiệu chỉnh thông tin – Truy vấn thông tin – Phong tỏa – Đóng.

·          Xử lý các giao dịch liên quan đến TGTT: Gởi – Rút – Trả lãi.

·          Quản lý – Kiểm soát thấu chi (Overdraft): Định mức – Kiểm soát – Lãi thấu chi.

·          Hỗ trợ cho việc tự động hóa tính lãi và nhập lãi định kỳ – đột xuất đối với TGTT.

·          In các báo cáo liên quan đến TGTT: Bảng kê giao dịch.

·          Thực hiện công tác khóa sổ định kỳ.

 

2.       Phạm vi và ràng buộc của hệ thống:

Xem Ngân hàng Hàng Hải như là một hệ thống

1.       Kế hoạch thực hiện:

§         Lập kế hoạch và khởi tạo đồ án:

– Khảo sát tổng thể hệ thống.

– Lập kế hoạch.

– Xác định phạm vi, các nguyên tắc làm việc.

§         Phân tích hệ thống:

– Xác định yêu cầu hệ thống.

– Cấu trúc hóa yêu cầu: mô hình hóa yêu cầu và phân tích yêu cầu.

+ Xây dựng mô hình thực thể kết hợp ER cho đồ án.

+ Xây dựng mô hình xử lý DFD cho các qui trình của đồ án.

+ Xây dựng mô hình xử lý tựa Merise cho các qui trình của đồ án.

§         Lập báo cáo

 

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 16, 2007.

 
%d bloggers like this: