Quản lý Xổ số kiến thiết

 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Quản lý Xổ số kiến thiết

Download tại:     http://duriangroup.googlepages.com/XosoKienThiet.rar

             I.      Mô tả nội dung đề tài

1.    Đặt vấn đề

Công ty xổ số Kiến Thiết là một công ty phát hành vé số lớn, trong mỗi đợt phát hành đòi hỏi phải xử lý nhiều nghiệp vụ phức tạp và lặp đi lặp lại. Đặc biệt, các nghiệp vụ như lập kế hoạch phát hành và thống kê doanh thu, thống kê công nợ còn cần sự lưu trữ đối chiếu số liệu qua nhìều đợt phát hành. Những công việc đó nếu để con người đảm nhiệm sẽ tốn nhiều thời gian, công sức mà kết qủa lại có thể không chính xác như mong muốn. Vì vậy, phần mềm quản lí xổ số Kiến Thiết ra đời nhẳm khắc phục những khó khăn trên giúp tiết kiệm sức lạo động và tăng tính chính xác hiệu quả trong công tác quản lí.

 c.jpg

2.    Yêu cầu chức năng

a.    Yêu cầu lưu trữ

 

STT

Tên

Ghi chú

1

Đợt phát hành

Thời gian phát hành vé

2

Đại lý

Thông tin đang kí của đại lý

3

Loại vé

Mã và tên loại vé

4

Hệ thống giải thưởng

Liên quan đến từng loại vé

5

Kế hoạch phát hành

Theo từng đợt

6

Kế hoach phân phối vé

Theo từng đợt

7

Thống kê doanh thu

Theo đợt

8

Thống kê công nợ

Theo đợt

9

Kết qua xổ số

Theo đợt

 

b.    Yêu cầu nghiệp vụ

 

§         Xử lý đại lí : nhận thông tin đăng kí từ đại lý bao gồm tên đại lý và số lượng đăng ki vé rồi lưu trữ phục vụ cho xử lý lập kế hoạch phát hành vé và tra cứu thông tin về đại lý.

§         Xử lý lập kế hoạch phát hành và phân phối : từ thông tin số lượng vé đã phân phối và số lượng vé trả về tính được tỉ lệ tiêu thụ. Dựa vào tỉ lệ tiêu thụ và thông tin số lượng vé đăng kí của đại lý để lập kế hoạch phát hành vé theo loại vé  và lập kế hoạch phân phối theo đại lý trong đợt kế tiếp.

§         Xử lý thống kê công nợ, thống kê doanh thu : từ thông tin số lượng vé đã phân phối và số lượng vé trả về tính công nợ cho từng đại lý. Dựa vào phiếu thu và công nợ để thống kê công nợ. Ngoài ra, dựa vào thông tin phiếu chi do nhân viên nghiệp vụ cung cấp và thông tin phiếu thu, lập thống kê doanh thu.

§         Xử lý kết qủa xổ số : kết qủa xổ số được lưu trữ theo đợt và theo loại vé. Thông tin lưu trữ này phục vụ cho nhu cầu tra cứu kết qủa xổ số của khách hàng.

             I.      Xác định phạm vi và ràng buộc cho hệ thống.

1.      Phạm vi

Chương trình chỉ hỗ trợ các xử lý trong phạm vi công ty xổ số Kiến Thiết bao gồm các nghiệp vụ xử lý đại lý ( nhận thông tin đăng kí của đại lý, lưu thông tin đại lý đăng kí, và tra cứu đại lý) không đi vào chi tiết thông tin từng đại lý;  xử lý lập kế hoạch phát hành và phân phối trong phạm vi  công ty ( đợt, số lượng phát hành theo loại vé, số lượng phân phối cho từng đại lý);  xử lý thống kê ( thống kê doanh thu, công nợ) theo đợt và theo đại lý không đi vào chi tiết thống kê doanh thu cho từng đại lý; xử lý kết qủa xổ số ( lưu thông tin kết qủa xổ số của từng loại vé theo đợt , hỗ trợ tra cứu kết qủa trúng trật cho khách hàng) sau khi kết qủa xổ số được công bố không hỗ trợ tra cứu trước khi công bố kết qủa.

             I.      Kế hoạch thực hiện

o                         Mỗi thành viên làm việc độc lập xác định yêu cầu bài toán.

o                         Cùng thống nhất các yêu cầu

o                         Làm việc độc lập xây dựng mô hình ER, DFD, tựa Merise

o                         Họp lại, thống nhất quan điểm và phân công làm báo cáo

o                         Chỉnh sửa trước khi in và nộp bài.

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 16, 2007.

 
%d bloggers like this: