Bài 1: Quản lý thuê băng Video

Bài 1: Quản lý thuê băng Video

Một cửa hàng cho thuê băng video cần xây dựng một hệ thống thông tin về việc cho thuê băng của khách hàng bao gồm các chức năng sau:

(1)   Quản lý thông tin về các băng video của cửa hàng (thêm, xóa, sửa)

(2)   Tìm kiếm thông tin về các băng video hiện có trong cửa hàng theo tựa băng, tên hãng sản xuất, theo tựa phim có trong băng video, theo diễn viên đóng phim có trong băng, theo hãng sản xuất phim có trong băng.

(3)   Quản lý thông tin khách hàng

(4)   Quản lý thuê/trả băng của khách hàng

(5)   Thống kê số băng của cửa hàng theo hãng sản xuất băng, theo hãng sản xuất phim có trong băng, theo tựa phim có trong băng.

(6)   Thống kê khách hàng thuê băng theo tựa băng, theo phim có trong băng.

(7)   Thống kê khách hàng đến hạn trả băng nhưng chưa trả.

     

Mỗi cuốn băng video thuộc một hãng sản xuất (Sony, JVC,…); thông tin về hãng sản xuất gồm mã hãng, tên hãng, năm thành lập. Mỗi cuốn băng có chứa nhiều phim với nhiều hệ khác nhau, hai phim trong cùng một băng là khác nhau. Mỗi phim được in thành nhiều hệ; thông tin về một phim gồm tên phim, năm sản xuất, tên đạo diễn. Thông tin về hệ gồm tên hệ (PAL, NTSC,…), tần số. Một phim có nhiều diễn viên đóng và chỉ do một hãng phim sản xuất. Thông tin về diễn viên gồm họ tên, ngày sinh, phái. Thông tin về hãng phim gồm tên hãng, năm thành lập. Một khách hàng (có thông tin họ tên, ngày sinh, phái, địa chỉ, CMND) đền cửa hàng này thuê băng nhiều lần, cửa hàng cần ghi lại thông tin về băng thuê, ngày giờ thuê, hạn trả, ngày giờ trả băng (sau khi khách hàng trả băng).

 

  1. Xác định mô hình dữ liệu ERD cho toàn bộ hệ thống.
  2. Xác định mô hình xử lý cho chức năng thêm một cuốn băng.
  3. Xác định mô hình xử lý cho chức năng thuê/trả  băng của khách hàng.
  4. Thiết kế giao diện cho các chức năng của  hệ thống.
  5. Cài đặt giao diện cho toàn bộ hệ thống.
Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 17, 2007.

 
%d bloggers like this: