Bài 2: Quản lý chyến bay

Bài 2: Quản lý chyến bay

Một công ty hàng không cần xây dựng một hệ thống thông tin về các tuyến bay trong nước và nước ngoài do công ty quản lý bao gồm các chức năng sau:

(1)   Quản lý tuyến bay/chuyến bay

(2)   Quản lý đơn vị bay, quản lý phi công

(3)   Quản lý thông tin khách hàng.

(4)   Tìm kiếm thông tin về các tuyến bay theo thành phố khởi hành, thành phố đến, quốc gia khởi hành, quốc gia đến

(5)   Tìm kiếm thông tin về chuyến bay theo thành phố khởi hành, thành phố đến, quốc gia khởi hành, quốc gia đến, giờ khởi hành, giờ đến, phi công lái.

(6)   Tìm kiếm thông tin hành khách theo chuyến bay

(7)   Thống kê chuyến bay theo tuyến bay

(8)   Thống kê hành khách theo tuyến bay, chuyến bay.

 

. Thông tin về tuyến bay gồm mã tuyến bay, tên thành phố khởi hành, tên thành phố đến, đơn giá vé, số giờ bay. Mỗi tuyến bay có nhiều chuyến bay; thông tin về chuyến bay gồm mã chuyến bay, lọai máy bay, các phi công lái, các hàng khách đi trên chuyến bay. Thông tin về khách hàng gồm mã số, họ tên, ngày sinh, phái; một hành khách có thể đi trên nhiều chuyến bay khác nhau. Công ty có nhiều đơn vị bay, thông tin về đơn vị bay gồm mã số, tên đơn vị, mỗi đơn vị bay gồm nhiều phi công, thông tin về phi công gồm mã số, họ tên, ngày sinh, phái; Mỗi phi công chỉ thuộc một đơn vị bay. Mỗi phi công có thể lái nhiều chuyến bay.

 

  1. Xác định mô hình dữ liệu ERD cho toàn bộ hệ thống.
  2. Xác định mô hình xử lý cho chức năng thêm một chuyến bay.
  3. Thiết kế giao diện cho các chức năng của  hệ thống.
  4. Cài đặt giao diện cho toàn bộ hệ thống.

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 17, 2007.

 
%d bloggers like this: