Bài 3: Quản lý khách sạn

Bài 3: Quản lý khách sạn

Một khách sạn cần xây dựng một hệ thống thông tin về việc thuê phòng và sử dụng các dịch vụ của khách trọ bao gồm các chức năng sau:

(1)   Quản lý phòng, quản lý khách trọ

(2)   Quản lý các dịch vụ

(3)   Tìm kiếm thông tin về phòng thuê : loại phòng, giá tiền

(4)   Tìm kiếm thông tin về các dịch vụ của khách sạn: tên dịch vụ, đơn vị tính, đơn giá

(5)   Tính tiền và in hóa đơn cho khách trọ (tiền thuê phòng+tiền sử dụng dịch vụ)

(6)   Thống kê số khách trọ theo ngày thuê

(7)   Thống kê tổng doanh thu theo tháng.

 

Thông tin về phòng gồm mã phòng, lọai phòng Thông tin về khách trọ gồm mã khách, họ tên, số CMND, địa chỉ, quốc tịch. Một khách trọ có thể đến thuê phòng tại khách sạn này nhiều lần, thông tin mỗi lần thuê của một khách gồm phòng thuê, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Giả sử tất cả các phòng đều là phòng đơn (phòng một người). Đơn giá thuê / một ngày của một phòng được ấn định trước tùy theo phòng thuộc loại nào. Trong mỗi lần thuê phòng, khách trọ có thể trả thêm các khoản tiền về dịch vụ (như điện thọai, ăn uống, karaoke,…).

 

  1. Xác định mô hình dữ liệu ERD cho toàn bộ hệ thống.
  2. Xác định mô hình xử lý cho chức năng thêm một phòng mới
  3. Xác định mô hình xử lý cho chức năng thuê/trả  phòng của khách trọ.
  4. Thiết kế giao diện cho các chức năng của  hệ thống.
  5. Cài đặt giao diện cho toàn bộ hệ thống.
Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 17, 2007.

 
%d bloggers like this: