Bài 6: Quản lý truyện và cho thuê truyện

Bài 6: Quản lý truyện và cho thuê truyện

 

Một cửa hàng cho thuê truyện muốn xây dựng một hệ thống thông tin quản lý truyện và cho thuê truyện với các yêu cầu như sau.

Mỗi cuốn truyện sẽ do một hoặc một số tác giả víết, thuộc một thể lọai duy nhất và do một nhà xuất bản xuất bản. Ngoài ra thông tin về một cuốn truyện còn có: một mã truyện, tên truyện, năm xuất bản. Thông tin về tác giả gồm : mã tác giả, họ tên, ngày sinh. Thông tin về nhà xuất bản gồm : mã nhà xuất bản, tên nhà xuất bản, năm thành lập. thông tin về thể lọai gồm: mã loạI, tên lọai (ví dụ: kiếm hiệp, tình cảm,…)

Mỗi lần khách hàng (có thông tin: mã khách hàng, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân-CMND) đến cửa hàng thuê truyện thì cửa hàng cần lưu lại thông tin khách hàng thuê truyện gì, vào ngày giờ nào? hạn trả truyện? Trong trường hợp khách hang thuê truyện không có CMND thì phải trả tiền thế chân. Khi khách hàng đến trả truyện thì ghi nhận ngày giờ khách hàng trả truyện.

 

Các chức năng cần có trong hệ thống

 

 1. Quản lý thông tin truyện, tác giả, khách hàng, nhà xuất bản, thể lọai truyện (thêm/xóa,sửa)
 2. Tìm kiếm thông tin cuốn truyện theo mã truyện, tên truyện, theo tác giả, nhà xuất bản,
 3. Tìm thông tin khách hàng theo mã khách hàng, theo họ tên, địa chỉ
 4. Tìm thông tin các cuốn truyện mà một khách hàng nào đó đã thuê
 5. Thống kê truyện theo thể loại, theo ngày mượn, theo khách hàng mượn
 6. Danh sách khách hàng quá hạn trả truyện.

 

Các yêu cầu

 1. Xác định mô hình dữ liệu ERD cho toàn bộ hệ thống.
 2. Xác định mô hình xử lý cho chức năng thêm một cuốn truyện mới.
 3. Xác định mô hình xử lý cho chức năng thuê/trả tuyện của khách hàng.
 4. Thiết kế giao diện cho các chức năng của  hệ thống.
 5. Cài đặt giao diện cho toàn bộ hệ thống.
Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 17, 2007.

 
%d bloggers like this: