Bài 7: Quản lý máy tính

Bài 7: Quản lý máy tính

 

Nhà trường cần xây dựng hệ thống thông tin quản lý tất cả các máy tính hiện có của trường. Thông tin về máy tính bao gồm : mã máy, màn hình (ví dụ: Fujitsu 15 inch,…), CPU(ví dụ: P IV 2.0 GHz), RAM(ví dụ: MT SD 256 MB), đĩa cứng(ví dụ: Quantum 40GB, 7200pm), ổ đĩa mềm,  bàn phím(ví dụ: Misumi 101 phím), chuột(ví dụ: Logitech), CD-ROM(ví dụ: DVD Asus 16x/ CD R/W), card màn hình(ví dụ: Trident 32 MB,…), card âm thanh(ví dụ: Sound Blaster 16,…), ngày đưa vào sử dụng, mục đích sử dụng (làm việc, nghiên cứu, sinh viên thực hành…), nhà cung cấp, vị trí đặt máy và tình trạng máy tính. Thông tin về màn hình bao gồm: mã màn hình, hiệu màn hình (LG, fujisu, Dell,…), kích cỡ (14,15,17,19,…inch), năm sản xuất, nhà cung cấp, ngày đưa vào sử dụng. Thông tin về nhà cung cấp bao gồm: mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ. Thông tin về vị trí đặt máy bao gồm: mã phòng, tên phòng. Các máy để trong cùng một phòng đều do một nhân viên bảo trì phụ trách việc bảo trì phần mềm và liên hệ nhà cung cấp để bảo trì phần cứng nếu phần cứng bị hư hỏng. Thông tin về nhân viên bảo trì gồm: mã nhân viên, họ tên, phái. Nếu mục đích sử dụng máy là ‘làm việc’, ‘nghiên cứu’, thì cần quản lý thêm thông tin người sử dụng máy đó. Thông tin về nhân viên sử dụng máy gồm: mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, giới tính.

 

Các chức năng cần xây dựng của hệ thống:

  1. Quản lý thông tin các máy tính, màn hình, phòng đặt máy, nhân viên bảo trì, người sử dụng máy (Thêm/Xóa/Sửa)
  2. Tìm kiếm các thông tin về 1 máy tính, khi biết: mã máy tính, người đang sử dụng, nhân viên bảo trì, Tìm thông tin các máy tính trong một phòng nào đó
  3. Thống kê các máy tính theo lọai CPU(P III, P IV,…), lọai màn hình (15 inch, 17 inch,… ), theo phòng máy, theo người sử dụng.

 

Các yêu cầu

  1. Xác định mô hình dữ liệu ERD cho toàn bộ hệ thống.
  2. Xác định mô hình xử lý cho chức năng thêm một máy tính mới
  3. Xác định mô hình xử lý cho chức năng thêm một màn hình mới
  4. Thiết kế giao diện cho các chức năng của  hệ thống.
  5. Cài đặt giao diện cho toàn bộ hệ thống.

 

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 17, 2007.

 
%d bloggers like this: