KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

BÀI 1

CẤU TRÚC MÁY TÍNH

————-

I. Các khái niệm cơ bản:

1. Phần cứng (Hardware):

Phần cứng là các thiết bị vật lý của máy tính.

2. Phần mềm (Software):

Là các chương trình được thiết kế chứa các mã lệnh giúp phần cứng làm việc phục vụ nhu cầu người sử dụng. Phần mềm được lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ.

Phần mềm chia làm 2 loại:

Phần mềm hệ thống (System Softwares): bao gồm các hệ điều hành điều khiển, quản lý phần cứng và phần mềm ứng dụng; các trình điều khiển trình thiết bị (driver).

Phần mềm ứng dụng (Application Softwares): là các phần mềm chạy trên nền các hệ điều hành để giúp người sử dụng thao tác với máy tính.

3. Các loại máy tính thông dụng:

3.1 Mainframe:…….

……….

Download tại:

http://www.box.net/shared/tkmmhysn2u

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Sáu 26, 2007.

 
%d bloggers like this: