Free host asp.net 2005

Free host asp.net 2005:   http://www.vwdhosting.net/

Bạn phải đăng ký sử dụng email thật.

Thích hợp cho sinh viên, người muốn kiểm tra website, nghiên cứu

Hỗ trợ FTP để upload file

Sử dụng trong 30 ngày

VWDHosting.net cho phép sử dụng Visual Web Developer 2005 Express Edition, ASP.NET 2.0 và uploading website của bạn  đến web server (gọi là ‘web hosting’).

  • 50 MB disk space;
  • 30 MB database space.

Website này được tài trợ bởi Microsoft

http://www.vwdhosting.net/

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Bảy 14, 2007.

 
%d bloggers like this: