Bài tập: viết chương trình tính tổng 2 phân số

bt.jpg

Bài tập: viết chương trình tính tổng 2 phân số.

Khi người sử dụng nhập giá trị vào các textbox, chương trình lập tức tính ra kết quả

Chú ý:

1. Trường hợp chưa nhập giá trị đủ hoặc mẫu số =0, chương trình sẽ xóa kết quả.

2. Trước khi thực hiện phép cộng,phải tối giản các phân số. Kết quả cũng được tối giản. Nếu kết quả là 1 số nguyên (ví dụ: 5/1 ) thì hiển thị dưới dạng số nguyên (sử dụng 1 textbox mà thôi).

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Tám 4, 2007.

 
%d bloggers like this: