Điểm PowerPoint lớp QL45D

DƯƠNG HÀN QUẾ ANH:   9
HÙYNH THANH BÌNH:   8
LÝ NGỌC BÌNH:   7
VƯƠNG QUẾ CHÂU:   6
NGUYỄN THỊ YẾN DUYÊN:   Khong nop bai
NGUYỄN HẢI ĐĂNG:   7
NGUYỄN VÕ THANH GIANG:   6
TRẦN LÊ NHƯ HÂN:   6
NGUYỄN ĐÌNH HIẾU:   7
LƯU THỊ HIẾU:   Khong nop bai
HOÀNG THỊ HOA HỒNG:   9
NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG:   8
TRƯƠNG THANH LAN:   8
PHẠM THỊ ÁI LÊ:   9
LÊ THỊ NGỌC LINH:   Khong nop bai
NÔNG THỊ BÍCH LOAN:   6
LÂM BÍCH LOAN:   8
NGUYỄN KINH LUÂN:   8
ĐOÀN THỊ NHƯ MAI:   Khong nop bai
VÕ HỒ KHÁNH NGHI:   9
DƯƠNG THỤY BÍCH NGỌC:   7
LÝ CÔNG  NGUYÊN:   8
TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT:   Khong nop bai
NGUYỄN TẤN NHÂN:   Khong nop bai
NGUYỄN THANH NHÃ:   8
NGUYỄN THỊ NHUNG:   9
NGUYỄN THỊ KIM OANH:   8
TĂNG THỤY YẾN OANH:   7
TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG:   6
NGUYỄN HỒNG DIỄM PHƯƠNG:   9
PHAN LÊ DIỄM PHƯƠNG:   8
LÊ VĂN  SÁNH:   8
CHU THỊ GIANG THU:   7
LÊ THỊ THU THỦY:   8
BÙI THỊ BÍCH TIÊN:   7
NGUYỄN THÙY TRANG:   7
ĐÀO DUY TÙNG:   6
BÙI NGỌC NHÃ UYÊN:   9
BÙI THỊ NHÃ UYÊN:   6
PHẠM THANH VŨ:   9
NGUYỄN NGỌC LINH VY:   7
ĐẶNG HỒNG THY:   7
HUỲNH VŨ THOẠI VÂN:   9

=======================

DurianGroup

Ebook, tài liệu tin học, giáo trình tin học, lập trình vb.net 2005, đồán tin học, đồ án tốt nghiệp

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Tám 11, 2007.

 
%d bloggers like this: