Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tiếng Việt) – Bài tập thực hành -Giáo trình thực hành cơ sở dữ liệu

Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tiếng Việt) – Bài tập thực hành -Giáo trình thực hành cơ sở dữ liệu

GIAO TRINH CO SO DU LIEU.pdf
+Giáo trình thực hành cơ sở dữ liệu
Bài tập thực hành
btth_1.pdf
btth_2.pdf
btth_3.pdf
+Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Tám 21, 2007.

 
%d bloggers like this: