Cách tạo đĩa Hiren’t Boot bằng USB

Cách tạo đĩa Hiren’t Boot bằng USB
===============================================
Các bước tiến hành như sau:
– Bước 1: Đặt đĩa BootCD 8.5 hoặc mới hơn vào ổ CD
– Bước 2: Khởi động máy với đĩa Hiren’s Bootcd và chọn Start Mini Windows 98
– Bước 3: Copy Files từ ổ A:\ (Floppy Drive) sử dụng Explorer tới thư mục C:\USB và khởi đông lại máy tính ở mode windows bình thường hoặc nếu bạn không nhìn thấy ổ đĩa cứng từ mini windows 98 thì bạn cần copy vào 1 đĩa mềm trắng. Click Start > Turn Off > Exit to Dos và gõ vào COPY A:\*.* B:\
Bây giờ lấy đĩa mềm ra khỏi ổ đĩa và khởi động lại máy ở Windows bình thường và đưa đĩa mềm vào ổ và copy tất cả các file vào thư mục C:\USB
– Bước 4: Download USB Disk Storage Format (34KB)

Ghi chú : USB Disk Storage Format Làm việc trên Winxp. Với Windows 98 thì vào My computer, click chuột phải trên USB Drive và chọn Format. Bạn cần đĩa USB dung lượng từ 64MB trở lên.

– Bước 5: Copy tất cả file (trừ IO.SYS; MSDOS.SYS; COMMAND.COM) từ C:\USB đến ổ đĩa USB.
– Bước 6: Copy THƯ MỤC BOOTCD trên đĩa CD Hiren’s 8.5 vào C:\BOOTCD và sau đó copy C:\BOOTCD vào ĐĨA USB.
– Bước 7: Chạy kiểm tra lại đĩa USB của bạn.
–HET–

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Tám 30, 2007.

 
%d bloggers like this: