Tài liệu Treeview – Listview và Bài tập

Tài liệu Treeview – Listview và Bài tập

1. Tài liệu về Treeview. Tiếng Anh
Rất chi tiết: tạo Treenode, đưa icon (hình ảnh) vào treeview. Các thuộc tính của treeview
Các bạn download về (file pdf), đọc và làm theo các bài tập trong tài liệu này
Download tại:
http://www.esnips.com/doc/ea10f923-e9ff-407d-91c4-e31dba211b2b/treeview_bai

2. Bài tập treeview: Xem danh sách các folder – file sử dụng treeview

2 Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách hiển thị folder  – file của ổ đĩa cứng với Treeview

Download 2 tài liệu này tại:

http://www.esnips.com/doc/1d0398d0-6e2b-4f32-baa8-2e92e2f1175e/Xem-danh-sach-Folder-cua-HDD-voi-Treeview

http://www.esnips.com/doc/d6f0138e-1388-4cd7-9490-355ad7c202af/Displaying-the-directory-tree-using-the-TreeView-control-in-VBNET

3. Bài tập đồng bộ giữa Treeview – Listview

Download file exe tại

http://www.esnips.com/doc/3195fe68-0ca7-4da7-b2e0-85ecb0756360/BaiTap2_TreeView

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Chín 6, 2007.

 
%d bloggers like this: