Giáo trình

Giáo trình Cơ sở dữ liệu
http://www.box.net/shared/z7pooui5fz
Hướng dẫn cài đặt SQL Server
http://www.esnips.com/doc/ad9c35ee-4…QL-Server-2000
Tài liệu SQL Server
http://www.esnips.com/doc/6fa78f50-e…r-2000_Vietnam
Thuật toán Thuật giải
http://www.esnips.com/doc/deb29c9f-6…oan_Thuat_Giai

~ bởi duriangroup trên Tháng Chín 8, 2007.

 
%d bloggers like this: