Thư viện E-book lập trình Web

Sổ tay lập trình
http://www.echip.com.vn/echiproot/So…apTrinh1.0.chm

Kĩ thuật lập trình nâng cao
http://www.box.net/shared/ielikbny81

Giáo trình ASP
http://www.box.net/shared/oliu8ghpzm

Sổ tay vBulletinhttp://www.echip.com.vn/echiproot/So…_vbulletin.zip

Giáo trình PHP
http://www.freewebs.com/pmttn/php%20p1.pdf
http://www.freewebs.com/pmttn/php%20p2.pdf
http://www.freewebs.com/pmttn/php%20p3.pdf

Giáo trình Access 2000
http://www.box.net/shared/if2mc8kv3z

Bảo vệ CSDL Access trên Web
http://www.box.net/shared/ejvyoa75kv

Kỹ thuật lập trình PHP, MySQL (tiếng Việt)
http://www.3c.com.vn:64000/Uploaded/…_PHP_MySQL.pdf

Kĩ thuật lập trình JSP
http://www.vndownloads.info/ebooks/1…0ban%20JSP.rar

Frontpage Toàn tập
http://www.box.net/shared/qqlh839m1i

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Chín 8, 2007.

 
%d bloggers like this: