Ebook Quản Trị Mạng

Sau đây là hai ebook tiếng Việt rất hay dành cho những nhà quản trị mạng.

Củng cố kiến thức cho việc thi MCSE, MCSA.
Giáo trình thiết kế và xây dựng mạng LAN và WAN: http://www.box.net/shared/c3del8y5in

Sau khi nghiên cứu xong ebook trên, bạn có thể nghiên cứu tiếp ebook dưới đây:
Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng:

http://www.box.net/shared/l6rpuziah5

Tổng quan về các hệ thống thông tin :
http://www.box.net/shared/4jgv3otp2r
Tổng quan về hệ thống Ethernet 10 Gigabit:
http://www.box.net/shared/4beypb4h80
Quản trị Windows 2000:
http://www.box.net/shared/f4089yle2d
An toàn và mã hóa dữ liệu:
http://www.box.net/shared/pglhiucj1n
Hoặc bạn có thể download tất cả ở đây:
http://www.box.net/shared/fyybe7g410

Password là : updatesofts.com

Đây là 2 slide powerpoint về quản trị mang Windows 2000 Pro và Win 2000 Advance Sever.
Download:
Quan_tri_mang_Win2KPro.zip: _http://www.box.net/shared/aacplomdc5
Quan_tri_mang_Win2KSVR.zip:_http://www.box.net/shared/s9i7l574g5

Giáo trình quản trị mạng của Aptech

http://www.box.net/shared/1luq86spvg

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Chín 9, 2007.

 
%d bloggers like this: