Căn bản PHP

Căn bản PHP
 
Tài liệu hướng dẫn các bạn mới bắt đầu thiết kế web với ngôn ngữ thông dụng hiện nay là PHP. Sách điện tử này cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các bạn đã quen với PHP.
 

Tác giả: Phạm Hữu Khang
Kích thước: 1246 KB
Mô tả: Tài liệu hướng dẫn các bạn mới bắt đầu thiết kế web với ngôn ngữ thông dụng hiện nay là PHP. Sách điện tử này cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các bạn đã quen với PHP.

Mời bạn click vào đường link dưới đây để download tài liệu:

CanbanPHP

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Mười 18, 2007.

 
%d bloggers like this: