Giáo trình PowerPoint

Giáo trình PowerPoint: gồm 2 tài liệu

Giáo trình PowerPoint
Tạo và trình bày PowerPoint
Xem và download tại:  Giáo trình PowerPoint

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Mười 21, 2007.

 
%d bloggers like this: