Giáo trình trí tuệ nhân tạo

Giáo trình trí tuệ nhân tạo
Lập trình tiến hóa
Giải thuật di truyền

Xem và download tại:   Giáo trình trí tuệ nhân tạo

~ bởi duriangroup trên Tháng Mười 21, 2007.

 
%d bloggers like this: