Giáo trình Lập trình mạng

Giáo trình Lập trình mạng

Còn gọi là:

Giáo trình Lập trình mạng
Giáo trình Lập trình truyền thông
Giáo trình Phát triển ứng dụng phân tán.
Giáo trình lập trình phân tán.

Chúng tôi gọi việc xây dựng các chương trình ứng dụng mà trong đó có sự giao tiếp giữa các máy tính là Lập trình truyền thông. Một số sách hay một số tác giả khác gọi chúng là Lập trình mạng hay Phát triển ứng dụng phân tán.

Trong giáo trình này chúng tôi giới thiệu đến người đọc ba cơ chế chủ yếu là Pipe, Socket và RPC/RMI để xây dựng các loại ứng dụng mà trong đó có sự giao tiếp giữa các thành phần của chúng trong phạm vi một máy tính, hai máy tính hay nhiều hơn thế.

Giáo trình được thiết kế trên cơ sở người học đã có qua kiến thức về lập trình hướng đối tượng với C++. Chúng tôi chọn Java làm ngôn ngữ để minh họa vì nó có tính đa nền, đơn giản, thích hợp cho minh họa những ý tưởng về lập trình truyền thông. Với Java người học không phải quá tập trung vào những vấn đề về ngôn ngữ lập trình, nhờ đó giúp họ tập trung hơn vào những vấn đề liên quan đến lập trình truyền thông. Thực tế, những ý tưởng, những cơ chế được giới thiệu trong giáo trình này có thể dễ dàng ứng dụng trong các ngôn ngữ lập trình khác.

Xem và download Giáo trình Lập trình mạng

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Mười 22, 2007.

 
%d bloggers like this: