Giáo trình môn Thực tập Visual Basic

Giáo trình môn Thực tập Visual Basic

Lập trình Visual Basic ngày càng được yêu cầu trong các dự án phần mềm hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu về học tập các bạn sinh viên, nhất là sinh viên chuyên ngành tin học, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Cần Thơ; chúng tôi đã tiến hành biên soạn các giáo trình, bài giảng chính trong chương trình học. Bài giảng môn Thực tập Visual Basic này được biên soạn cơ bản dựa trên quyển Visual Basic 6 Certification Exam Guide của Dan Mezick & Scot Hillier xuất bản bởi McGraw-Hill năm 1998. Giáo trình cũng được biên soạn dựa trên kinh nghiệm thực tế về Visual Basic của chúng tôi.
Tài liệu này được soạn theo đề cương chi tiết môn Thực tập Visual Basic dành cho sinh viên chuyên ngành Tin học – Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Cần Thơ. Mục tiêu của nó giúp cho các bạn sinh viên chuyên ngành năm thứ hai, thứ ba có một tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu học tập cũng như là tài liệu tham khảo cho các đối tượng khác.

………

Xem và download tại:  Giáo trình môn Thực tập Visual Basic

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Mười 22, 2007.

 
%d bloggers like this: