Giáo trình Visual Basic

Giáo trình Visual Basic

Lập trình Visual Basic ngày càng được yêu cầu trong các dự án phần mềm hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu của các bạn sinh viên, nhất là sinh viên chuyên ngành tin học, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Cần Thơ; chúng tôi đã tiến hành biên soạn các giáo trình, bài giảng chính trong chương trình học. Bài giảng môn Visual Basic này được biên soạn cơ bản dựa trên quyển Microsoft Visual Basic 6.0 & Lập trình cơ sở dữ liệu của Nguyễn Thị Ngọc Mai, xuất bản bởi Nhà xuất bản Giáo dục vào năm 2000.
Tài liệu này được soạn theo đề cương chi tiết môn Visual Basic dành cho sinh viên chuyên ngành Tin học. Mục tiêu của nó giúp cho các bạn sinh viên chuyên ngành năm thứ hai, thứ ba có một tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu học tập cũng như là tài liệu tham khảo cho các đối tượng khác.

Download:
Giáo trình Visual Basic

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Mười 22, 2007.

 
%d bloggers like this: