Giáo trình giải thuật

Giáo trình giải thuật

N. Wirth, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng, tác giả của ngôn ngữ lập trình Pascal, đã đặt tên cho một cuốn sách của ông là
“Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình”.
Ðiều đó nói lên tầm quan trọng của giải thuật trong lập trình nói riêng và trong khoa học máy tính nói chung. Vì lẽ đó giải thuật, với tư cách là một môn học, cần phải được sinh viên chuyên ngành tin học nghiên cứu một cách có hệ thống.
Môn học “Giải thuật” được bố trí sau môn “Cấu trúc dữ liệu” trong chương trình đào tạo kỹ sư tin học nhằm giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, những kỹ thuật chủ yếu nhất của việc PHÂN TÍCH và THIẾT KẾ giải thuật. Các kỹ thuật được trình bày ở đây đã được các nhà khoa học tin học tổng kết và vận dụng trong cài đặt các chương trình. Việc nắm vững các kỹ thuật đó sẽ rất bổ ích cho sinh viên khi phải giải quyết một vấn đề thực tế.
Giáo trình này được hình thành trên cơ sở tham khảo cuốn sách “Data Structure and Algorithms” của A.V Aho, những kinh nghiệm giảng dạy của bản thân và các bạn đồng nghiệp.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng chắc chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp của quý bạn đọc.

Phạm vi và đối tượng sử dụng giáo trình
Giáo trình có thể dùng tham khảo cho các ngành: Khoa học máy tính, Hệ thông thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông,…
Có thể dùng cho các khoa Công nghệ thông tin của các trường đại học.
Các từ khoá: Giải thuật, Độ phức tạp của giải thuật, phân tích giải thuật, thiết kế giải thuật, chia để trị, quy hoạch động, tham ăn, quay lui, nhánh cận, cắt tỉa, bảng băm, B-cây, Cây trò chơi.
Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: Kiến thức về lập trình căn bản (C hoặc Pascal), kiến thức về cấu trúc dữ liệu

Download Giáo trình Giáo trình giải thuật và bài giảng Slide


Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Mười 23, 2007.

 
%d bloggers like this: