Giáo trình pascal

Giáo trình pascal

Khóa học được chia làm 8 phần lớn. Các phần được sắp theo trình tự kiến thức hợp lí và logic, bạn phải hoàn thành phần đầu để có kiến thức cần thiết trước khi muốn học tốt phần sau sau. Mỗi phần lại chia thành các bài nhỏ hơn. Cuối khóa học có bài kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của các học viên.
Kiến thức đạt được

* Hiểu khái niệm về thuật giải, biết thiết kế thuật giải để giải quyết một bài toán trong tin học.
* Biết sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để giải quyết các bài toán trong môi trường Turbo Pascal.
* Nắm được một số thuật giải điển hình trong tin học.
* Tạo cơ sở để tiếp nhận các ngôn ngữ lập trình bậc cao hơn.

Download Giáo trình pascal

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Mười 23, 2007.

 
%d bloggers like this: