Giáo trình phân tích hệ thống với UML

Giáo trình phân tích hệ thống với UML

1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2
1.1 1- Dẫn nhập: 2
1.1.1 1.1- Tính trực quan: 2
1.1.2 1.2- Mô hình trừu tượng: 2
1.1.3 1.3- Mô hình hóa trực quan: 2
1.2 2- Mô tả chu trình phát triển phần mềm: 3
1.2.1 2.1- Software Development – một bài toán phức tạp: 3
1.2.2 2.2- Chu Trình Phát Triển Phần Mềm (Software Development Life Cycle): 5
1.2.3 2.3- Các giai đoạn của Chu Trình Phát Triển Phần Mềm: 6
1.3 3- Phương pháp hướng chức năng và phương pháp hướng đối tượng: 10
1.3.1 3.1- Phương pháp hướng chức năng: 10
1.3.2 3.2- Phương pháp hướng đối tượng: 11
1.4 4- ƯU ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG: 11
1.4.1 4.1- Tính tái sử dụng (Reusable) 11
1.4.2 4.2- Các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm với mô hình hướng đối tượng: 12
….

Download giáo trình thứ nhất tại: Giáo trình phân tích hệ thống với UML

Hoặc

Giáo trình phân tích hệ thống với UML

Và một giáo trình khác về UML.
Download giáo trình thứ hai tại: Phân tích thiết kế HTTT theo UML

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Mười 26, 2007.

 
%d bloggers like this: