Tài khoản mặc định truy cập của một số Modem ADSL

Tài khoản mặc định truy cập của một số Modem ADSL

Modem Planet 3100 : http://10.0.0.2
User: admin Pass: epicrouter
Modem Cnet DNAC804: http://10.0.0.2
User: admin Pass: epicrouter
Modem Zoom: http://10.0.0.2
User: admin Pass: zoomadsl
Modem Zyxel : http://192.168.1.1
User: admin Pass: 1234

Conexant x3/x4 : http://10.0.0.2
User: admin Pass: zoomadsl
Aztech DSL 305EU/305E http://10.0.0.2
User: admin Pass:

Modem Planet ADSL http://10.0.0.2
User : admin Pass : epicrouter
Huawei và SMARTLINK http://192.168.1.1
User : admin Pass: admin
Modem POSTEF http://192.168.1.1
User :postef Pass :postef
Speed Com++ http://10.0.0.2
User : admin Pass : conexant
Billion ADSL Router : http://192.168.1.254
User : admin Pass : password
Micronet ADSL Router : http://10.0.0.2
User : admin Pass : epicrouter
Prolink ADSL Rounter : http://10.0.0.2
User : admin Pass : password
Draytek ADSL Router http://192.168.1.1
User : none (để trống) Pass: none (để trống)
D-Link: http://192.168.1.1
User: admin Pass: admin
SIEMENS http://192.168.1.1
user:admin pass :admin
LinkPro http://192.168.1.1 Or http://10.0.0.2
user : admin pass : epicrouter
MotoFax http://10.0.0.2
User:Admin Pass:conexant
SpeedStream 5100 http://192.168.254.254
user : username Pass : password
TP-Link Router : http://10.0.0.2
User: admin pass: admin
TENDA http://192.168.1.1
User: root pass: root

Theo chungxa wordpress blog

Advertisements

~ bởi duriangroup trên Tháng Mười Một 2, 2007.

 
%d bloggers like this: