An ninh mạng nâng cao

Môn học An ninh mạng nâng cao – lớp CDTH9BLT

Thông báo khẩn:  Kể từ ngày 24/2/2012 lớp CDTH9BLT học môn an ninh mạng nâng cao sẽ chuyển từ thứ tối 5 sang tối thứ 4, học ở phòng X12.10

Các em nhận được email này nhanh chóng thông báo cho các bạn khác biết giùm
Rất cảm ơn các em.

 Các em download chương trình dropbox (http://db.tt/7jK4Nkw) cài vào máy, sử dụng email đã gởi thầy  để nhận tài liệu + bài tập hàng tuần nếu có yêu cầu.

-Ngoại trừ nội dung các thông báo cho lớp,  (và vì lý do đã thông báo), bài giảng và tư liệu học tập sẽ không post ở đây mà thông qua lớp trưởng.

Các SV gởi email  về email GV trễ nhất là chủ nhật ( 12/02/2012) – qua ngày này email sẽ không được chấp nhận với bất cứ lý do nào.

(tài khoản Gmail )  đã cho ở lớp học  để nhận link tài liệu và folder nộp bài.

Password để decrypt tài liệu đã cho ở lớp.

Chú ý ngày 14/2/2011: Mỗi em nhận 2 link: 1 link chung cho tài liệu + bài tập hàng tuần và 1 link riêng để nộp bài hàng tuần. Nếu em nào chưa nhận đủ thì emaill cho thầy biết gấp.

Danh sách email đã nhận đế ngày 14/02/2012

STT Mã SV Họ đệm Tên Email
1 10357671 Hồ Đức An
2 10355171 Nguyễn Phước An salamander0608@hotmail.com
3 10361971 Nguyễn Thành An thanhantay@hotmail.com.vn
4 10360471 Nguyễn Trọng Ân  nguyentrongan@hotmail.com
5 10363361 Lê Quang ấn lequangancdth9blt@hotmail.com
6 10354021 Nguyễn Văn ấn
7 10372741 Đặng Hoàng Anh
8 10360051 Lê Tuấn Anh  tuananhle77@hotmail.com.vn
9 10354761 Nguyễn Hồ Bảo Anh baoanh12687@hotmail.com
10 10346161 Trần Anh  knightdeath1989@hotmail.com
11 10357091 Trần Quang ảnh
12 10365011 Lìu Chữ Bình  chubinh87@hotmail.com
13 10358701 Phạm Văn Bình
14 10363151 Trần Thanh Bình
15 10349891 Trần Hoài Bửu
16 10355341 Nguyễn Đình Chiến
17 10349861 Trần Huỳnh Chung
18 10360661 Vũ Chí Cương
19 10360651 Nguyễn Quốc Cường
20 10364161 Trương Quốc Cường cauvongkhuyet_320@yahoo.com
21 10361611 Võ Hồng Cường
22 10366531 Đỗ Thành Đạt
23 10361601 Nguyễn Tấn Đạt tandat291190@hotmail.com
24 10366861 Phan Ngọc Diễn
25 10355621 Trần Đình Du
26 10351071 Nguyễn Thành Đức
27 10364921 Nguyễn Văn Dũng
28 10364191 Nguyễn Thái Dương
29 10351111 Nguyễn Trần Anh Dương nguyentrananhduong@hotmail.com
30 10369581 Nguyễn Văn Duy
31 10360151 Đoàn Hoàng Duyệt  hoangduyet@hotmail.com.vn
32 10364011 Nguyễn Khắc Hai hokbiethack@hotmail.com
33 10366911 Nguyễn Hoàng Thiện Hải
34 10354751 Phạm Phú Hải phamphuhai@hotmail.com
35 10358671 Trần Văn Hải
36 10344641 Võ Hùng Hải kietphuchai@hotmail.com
37 10351761 Đặng Phạm Duyên Hạnh lyly1301@hotmail.com
38 10355391 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
39 10372971 Phan Văn Hảo
40 10361871 Tạ Tiến Hinh
41 10365631 Châu Văn Hòa
42 10368361 Nguyễn Bá Hoàn
43 10367661 Đại Quốc Hùng
44 10360741 Nguyễn Mạnh Hùng
45 10349531 Nguyễn Thanh Hưng nguyenthanhhung.vt@hotmail.com.vn
46 10357761 Đỗ Thị Ngọc Huyền dothingochuyen@hotmail.com.vn
47 10369261 Huỳnh Trọng Khanh
48 10357921 Nguyễn Quang Khanh  khanhnguyen3010@hotmail.com.vn
49 10357961 Huỳnh Vũ Khánh vukhanh89@hotmail.com
50 10357901 Nguyễn Anh Khoa  ikhoa07it@hotmail.com
51 10364081 Phạm Đăng Khoa
52 10364221 Trần Đăng Khoa
53 10354111 Nguyễn Ngô Khương a7xkm@hotmail.com
54 10359931 Phạm Thị Xuân Lan
55 10377851 Đặng Tường Linh
56 10360271 Trần Vỹnh Lộc  locdhcn@yahoo.com.vn
57 10343761 Đỗ Văn Long longg8@hotmail.com.vn
58 10360881 Nguyễn Thành Luân
59 10357451 Nguyễn Công nguyencongly0880@hotmail.com
60 10360231 Nguyễn Tiến Mạnh
61 10343851 Đặng Hoàng Minh minh9blt@hotmail.com.vn
62 10361951 Bùi Thị Mỹ
63 10360041 Hà Xuân Mỹ
64 10366181 Nguyễn Văn Mỹ
65 10345601 Trần Phú Nghĩa
66 10356161 Nguyễn Thị Hồng Nhiên
67 10350411 Đặng Văn Nhơn nhon113@gmail.com
68 10357781 Nguyễn Thị Phấn nguyenphan.05@hotmail.com.vn
69 10366521 Đỗ Thành Phát
70 10353171 Nguyễn Hoàng Quân
71 10367941 Lê Hồng Quang
72 10365101 Nguyễn Duy Quang
73 10362821 Huỳnh Nguyên Quốc
74 10367831 Nguyễn Đình Quý
75 10355421 Nguyễn Mạnh Quyết
76 10357931 Nguyễn Đức Sáng
77 10374201 Ngô Tám ngotamnk@hotmail.com.vn
78 09281291 Nguyễn Thanh Tâm
79 10350251 Cao Duy Tân caoduytan0385@hotmail.com
80 10366091 Trần Minh Tân tranminhtan@hotmail.com.vn
81 10356021 Lê Nguyễn Việt Thắng
82 10362341 Trần Minh Thắng
83 10343831 Mai Công Thành  thanhg8@hotmail.com.vn
84 10356631 Phạm Trung Thành  trungthanh32@hotmail.com
85 10367131 Nguyễn Duy Thông
86 10353741 Trần Công Thượng trancongthuong10353741@hotmail.com.vn
87 10356331 Lê Anh Tiến  anhtienit53@hotmail.com
88 10363281 Nguyễn Chí Tín
89 10355681 Nguyễn Quang Tính
90 10367991 Đặng Song Toàn
91 10352151 Nguyễn Đình Toàn
92 10344731 Nguyễn Phương Toàn phuongtoanit@hotmail.com
93 10357081 Nguyễn Văn Toàn toan_nguyen20122012@hotmail.com.vn
94 10351681 Đỗ Trọng Toản
95 10361081 Nguyễn Văn Tới
96 10360961 Nguyễn Thanh Trà
97 10361591 Phạm Thị Hoài Trâm hoaitram8888@hotmail.com
98 10354271 Nguyễn Thị Mai Trang nguyenthimaitrang@hotmail.com.vn
99 10354251 Nguyễn Huệ Tri
100 10354861 Nguyễn Văn Trí
101 10354871 Đào Minh Triết daominhtriet@hotmail.com.vn
102 10364201 Vũ Xuân Trọng
103 10365401 Đỗ Lê Trung
104 10357531 Lê Quang Trung
105 10367491 Nguyễn Minh Trung
106 10361221 Vũ Kim Trung kimtrungit@hotmail.com
107 10365751 Nguyễn Anh Tuấn
108 10350711 Nguyễn Huỳnh Minh Tuấn nguyenhuynhminhtuan@hotmail.com
109 10355921 Nguyễn Quốc Tuấn quoctuan_13288@yahoo.com
110 10365221 Trịnh Anh Tuấn tuantrinh87@hotmail.com
111 10360311 Trần Thanh Tùng
112 10359651 Lê Thị Ngọc Uyên
113 10367671 Nguyễn Thị Anh Văn
114 10354531 Trần Nguyên Hà Vỹ
115 10367301 Nguyễn Cao Bích Xuân
116 10362751 Nguyễn Thế Yên
117 10363371 Nguyễn Bảo Yến
Advertisements

 
%d bloggers like this: