Android Programming

Android Programming

DHTH7DLT-Thông báo ngày 28/05/2012 về việc nghỉ học  lớp DHCTH7DLT

Tối thứ 2 ngày 28/05/2012 môn Android của lớp DHTH7DLT  lớp chúng ta nghĩ học.

Lý do: thầy bận việc đột xuất.

Thầy sẽ bù buổi này cho các em.

Các em nhận thông báo này vui lòng thông báo cho các bạn khác biết bằng SMS để tránh việc lên trường vô ích.
Lớp trưởng thông báo cho các bạn biết.
Cảm ơn các em.

DHTH7CLT-Thông báo ngày 25/05/2012 về kết quả điểm tiểu luận  lớp DHCTH7CLT

Các em xem kết quả tiểu luận và giữa kỳ có tính điểm chuyên cần và trả nợ 2 tuần thực hành cuối  ( https://www.box.com/s/49be4b6a30e0a93abb86   -Password giải mã: như password đề 1 của bài kiểm tra giữa kỳ thực hành) . Nếu  có thắc mắc gì liên hệ GV qua email trước 12 giờ trưa ngày 26/5/2012. Quá hạn này sẽ không giải quyết. Lớp trưởng thông báo gấp cho bạn biết.

Các SV có ghi hàng ‘Cấm thi’ sẽ không được dự thi cuối kỳ.

DHTH7CLT-Thông báo ngày 25/05/2012 về chia nhóm thi lớp DHCTH7CLT

Các em xem danh sách lớp từ file kết quả giữa kỳ ( https://www.box.com/s/1e4c2e9446173e4fcd36  -Password giải mã: như password đề 1 của bài kiểm tra giữa kỳ thực hành)  và nhìn theo cột  STT, căn cứ theo cột STT việc chia phòng như sau: STT từ 1-> 35: phòng H31,  STT từ 36->122: B1.11,  STT từ 123 -> hết: B1.12

Lớp trưởng thông báo cho bạn biết.

DHTH7DLT-Thông báo ngày 01/05/2012 về danh sách lớp

Các bạn lớp DHTH7DLT xem danh sách email ở phía cuối trang. SV:  Trần Vũ Nhật Tân (11371081) không có email. Có SV không có tên trong danh sách

11380051 Lưu Tài
11371881 Đinh Công Lịnh
11380441 Lê Văn Hòa
11379871 Nguyễn Thanh Tần

Các em download chương trình dropbox (http://db.tt/7jK4Nkw) cài vào máy, sử dụng email đã gởi thầy  để nhận tài liệu + bài tập hàng tuần, đồng thời thầy sẽ share mỗi em 1 link riêng để nộp bài hàng tuần. Hàng tuần các em nộp bài tập (file Assigment.pdf vào trễ nhất là chủ nhật tuần kế tiếp.) Mỗi em nhận 2 email chứa 2 link: bài tập hàng tuần (chung) và bài nộp của SV (mỗi SV riêng  1 folder nộp bài hàng tuần). DHTH7CLT-Thông báo ngày 29/04/2012 về việc nộp bài hàng tuần – week8

Để tạo điều kiện cho lớp DHTH7CLT mghi lễ, bài nộp week8 sẽ thu vào thứ 6 ngày 4/5/2012

DHTH7CLT-Thông báo ngày 28/04/2012 về điểm   kiểm tra giữa kỳ thực hành Android

1. Link download kết quả thi https://www.box.com/s/1e4c2e9446173e4fcd36 Password giải mã: như password đề 1 của bài kiểm tra giữa kỳ thực hành 2. Lưu ý: Điểm kiểm tra thực hành được xét vớt trong các tuần kế tùy theo thái độ học tập, tính chuyên cần, và kết quả bài thực hành của các buổi thực hành kế tiếp, và các bài lab nộp hàng tuần.

DHTH7CLT-Thông báo ngày 20/04/2012 về phòng  kiểm tra giữa kỳ Android thứ 7 ngày 21/4/2012 – DHTH7CLT

1. Các nhóm kiểm tra buổi chiều được dời từ phòng H62, H63 xuống H31. Như vậy tất cả các nhóm đều kiểm tra ở H31.

DHTH7CLT-Thông báo ngày 18/04/2012 về phân nhóm lịch kiểm tra giữa kỳ Android thứ 7 ngày 21/4/2012

1. Bài nộp week 7 được dời sang 1 tuần, tức là chủ nhậ ngày 22/4/2012 do các em không thực hành tuần này mà chỉ kiểm tra.

DHTH7CLT-Thông báo ngày 16/04/2012 về phân nhóm lịch kiểm tra giữa kỳ Android thứ 7 ngày 21/4/2012

1. Thứ 7  tuần này (21/4/2012 ) lớp DHTH7CLT kiểm tra giữa kỳ thực hành môn LT Tablet Android.  Ngày thi chia làm 4 ca và giờ thi cho mỗi ca : S1: (Ca1 buổi sáng, 6h30), S2: (Ca2 buổi sáng,9h), C1: (Ca1 buổi chiều, 12h30), C2: (Ca2 buổi chiều, 15h). Danh sách phân nhóm  SV đi thi xem ở trang:   https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AugVu8dP7s7gdC13MGpFRHhmZTRmdUpQMGYzZVE1Wmc&output=html   . Các em hạn chế  thay đổi ca thi nếu không trùng lịch gì, nếu bị trùng lịch thì email cho thầy biết về ca thi tự sắp xếp. (trễ nhất là thứ 4 ngày 18/4 2012. Qua này này sẽ không cho phép thay đổi ca thi. EMail phải chứa thông tin về: MÃ SV, số thứ tự trong danh sách, họ tên, ca đăng ký kiểm tra ). Các SV có màu chữ đỏ là đã sắp xếp rồi. 2.  Lớp trưởng mỗi nhóm thông báo cho nhóm biết . 3. SV chuẩn bị và được sử dụng tài liệu của mình,  không sử dụng đĩa USB. Các em được cung cấp sẵn toàn bộ tài liệu học: giáo trình, bài giảng, sourcode demo đã gởi hàng tuần cho lớp. Không sử dụng laptop. Không chuyền tài liệu cho nhau. 4.Nội dung thi: tính từ phần Threading trở về tuần đầu tiên.

DHTH7CLT-Thông báo ngày 26/03/2012

1. Thứ 4 và thứ 6 tuần này (28/3/2012 và 30/3/2012) lớp DHTH7CLT nghỉ học lý thuyết môn Android do thầy bận. Thứ 7 (31/3/2012) nghỉ lễ. Thầy sẽ bù sau ( 2 buổi lý thuyết + 1 buổi thực hành). Lớp trưởng mỗi nhóm thông báo cho nhóm biết để các bạn khỏi mất công lên trường. 2. Bài assignment week4 và week5 sẽ dời 1 tuần.

DHTH7CLT-Thông báo ngày 27/02/2012

1.Thứ 4 và thứ 6 tuần này (29/2/2012 và 2/3/2012) lớp DHTH7CLT nghỉ học lý thuyết do thầy bận đi công tác cho trường. Thầy sẽ bù sau. Thứ 7 (3/3/2012) vẫn thực hành bình thường. Lớp trưởng mỗi nhóm  thông báo cho nhóm biết để các bạn khỏi mất công lên trường. 2. Từ tuần sau các em nộp bài ở dạng nén (.zip) không để password. Lý do: Virus nhiều quá.

DHTH7CLT-Thông báo Tuần 2

-Kể từ tuần 2, các bài giảng và assigsment sẽ được đưa lên dropbox chung vào tối thứ 6 hàng tuần. -Tất cả các project của Assigment 2 dùng ở phiên bản Android 2.3.1 (AIP level 9), nếu dùng phiên bản khác sẽ không chấp nhận. -Namespace đặt theo quy định ở tuần 1. -Asigment 1 nộp vào folder share của riêng SV  – hạn chót là tối ngày chủ nhật 19/02/2012. Nộp trễ hơn sẽ không được nhận.

DHTH7CLT-Thông báo Tuần 1

Các SV gởi email Hotmail của mình về email GV trễ nhất là chủ nhật ( 12/02/2012) – qua ngày này email sẽ không được chấp nhận với bất cứ lý do nào. (tài khoản Gmail – hoặc nguyenvanhung.fit@hui.edu.vn)  đã cho ở lớp học  để nhận link tài liệu và folder nộp bài. Password để decrypt tài liệu đã cho ở lớp.

DHTH7CLT-Chú ý ngày 14/2/2011: Mỗi em nhận 2 link: 1 link chung cho tài liệu + bài tập hàng tuần và 1 link riêng để nộp bài hàng tuần. Nếu em nào chưa nhận đủ thì emaill cho thầy biết gấp. Thông báo mới nhất 15 giờ 30 ngày 10/2/2012: hiện tại account skydrive của thầy đã bị … closed vì share cho quá nhiều SV, thầy đang liên hệ MS để tái kích hoạt nó (thầy rất làm tiếc vì sự cố này) . Các em download chương trình dropbox (http://db.tt/7jK4Nkw) cài vào máy, sử dụng email đã gởi thầy  để nhận tài liệu + bài tập hàng tuần, đồng thời thầy sẽ share mỗi em 1 link riêng để nộp bài hàng tuần. Hàng tuần các em nộp bài tập (file Assigment.pdf vào trễ nhất là chủ nhật tuần kế tiếp.)

12/2/2012:  Ghi chú quan trọng: Các SV gởi email Hotmail của mình về email GV trễ nhất là chủ nhật ( 12/02/2012) – qua ngày này email sẽ không được chấp nhận với bất cứ lý do nào. Lớp trưởng thông  báo cho SV biết,  từ ngày 13/02/2012 sẽ gởi đường dẫn nộp bài. SV Trần Văn Huân  Mã SV: 11270621 Lớp: DHTH7CLT      Email: huankho1990@hotmail.com: không đúng mã SV của mình: ?????????????? Các SV sau đây không có tên trong danh sách in từ hệ thống của trường.

Nguyến Thị Trinh  nguyentrinh7c@hotmail.com
11330671  Huỳnh Thi Lâm Quyên lamquyen89@hotmail.com.vn
11318071 PHANTRUONG LAM truonglam031189@gmail.com
11256291  Lê Trần Tiến  mr.letrantien@gmail.com

 Đã nhận các email sau: (in theo danh sách lớp, SV nào chưa có thì cột email để trống) tính đến  14h  00 phút ngày 13/02/2012. Các em kiểm tra email của mình lần cuối để thầy chuyển folder nộp bài.

STT MÃ SV HỌ ĐỆM TÊN Email
1 11316671 Bùi Tuấn Anh anh_bt89@hotmail.com
2 11257491 Hồ Hoàng Anh hohoanganh205@yahoo.com
3 11293591 Nguyễn Thị Vân Anh  anhthi140190@gmail.com
4 11259941 Phạm Hoàng Tuấn Anh  tuananhtayninh@hotmail.com
5 11256641 Trần Việt Quốc Anh  anhtvq@gmail.com
6 11295691 Kiều Thị Ngọc An ngocan_1989@hotmail.com.vn
7 11317131 Nguyễn Thị Ngọc Ân   nt_ngocan@hotmail.com.vn
8 11299971 Nguyễn Thị Ngọc Bích  labe219@hotmail.com
9 11280271 Nguyễn Thanh Bình ngthanhbinh8x@gmail.com
10 11324861 Trần Công Bình congbinhtk90@gmail.com
11 11310281 Trương Phan Bình   truongphanbinh@hotmail.com.vn
12 11321841 Nguyễn Đình Chung chung.ngdinh@gmail.com
13 11260591 Trịnh Văn Chung vanchung.qn@gmail.com
14 11262891 Nguyễn Ngọc Cường ngoccuongit@gmail.com
15 11328361 Đỗ Thùy Dung cobelucsi@gmail.com
16 11272781 Nguyễn Thị Thanh Dung nguyen.dung0209@gmail.com
17 11284971 Phạm Thị Dung  dungthuy.phamnguyen@gmail.com
18 11328791 Đào Việt Duy vietduy.forever@gmail.com
19 11282861 Phạm Bảo Duy duy.pb89@hotmail.com
20 11325951 Nguyễn Thị Ngọc Dùng nguyenngocdung907@gmail.com
21 11265991 Lê Phúc Dương phucduongtp3@gmail.com
22 11259921 Trần Bá Đại  tranbadai1@gmail.com
23 11277261 Mai Tuấn Đạt mtdat@yahoo.com
24 11293421 Nguyễn Duy Đạt nguyenduydat274@gmail.com
25 11304251 Nguyễn Hoàng Đăng dang2290@gmail.com
26 11333421 Nguyễn Đức Đình dyn.sh2@gmail.com
27 11324471 Nguyễn Đình Đức a.binh8819@yahoo.com
28 11259551 Trần Anh Đức  trananhduc1986@hotmail.com
29 11317341 Nguyễn Thị Hồng Em nguyenhongstrawberry@gmail.com
30 11283381 Trương Minh Giảng minhgiang.truong@gmail.com
31 11314181 Nguyễn Thị Bé Hài small_girl2011@yahoo.com
32 11258291 Phạm Thị Thuý Hằng hang11258291@gmail.com
33 11286361 Lê Huy Hoàng hoang.dhth7clt@hotmail.com
34 11322371 Nguyễn Huy Hoàng  huyhoang1705@hotmail.com
35 11293031 Bùi Hoàng Huân hoanghuan1990@hotmail.com.vn
36 11326821 Trần Văn Huân huankho1990@hotmail.com
37 11293551 Huỳnh Thị Huệ hhuynhhue@yahoo.com.vn
38 11262801 Nguyễn Hồng Huệ honghue.dv@gmail.com
39 11315991 Võ Thanh Hùng thanhhung122@gmail.com
40 11296811 Hồ Thị Xuân Hương hohuong21101990@gmail.com
41 11314991 Đoàn Văn Hy hy.doanvan@gmail.com
42 11293731 Vũ Tuấn Khôi tuankhoi2206@hotmail.com.vn
43 11293261 Nguyễn Xuân Lanh nguyen_xuan_lanh@hotmail.com
44 11284211 Nguyễn Thanh Liêm thanh_liem928@hotmail.com
45 11299241 Dương Bảo Long  baolongdhcn@gmail.com
46 11295601 Hà Ngọc Long ngoclong892001@gmail.com
47 11320511 Hồ Thanh Long long_hoit@hotmail.com
48 11262631 Lưu Kim Long  luukimlong9x@gmail.com
49 11314871 Phan Huỳnh Long phanhuynhlong.hui@hotmail.com
50 11288901 Trần Quang Long tranquanglong.long@gmail.com
51 11269491 Phạm Văn Lưu phamvanluu2008@gmail.com
52 11268021 Ngô Nguyễn Công Minh congminh283@hotmail.com
53 11284071 Nguyễn Đức Minh ducminh0711@gmail.com
54 11329031 Nguyễn Thành Mỹ Nguyenthanhmy7C@hotmail.com
55 11317621 Lê Ngọc Nam iwmusm@gmail.com
56 11290041 Trần Lê Nhựt Nam tran.le.nhut.nam@gmail.com
57 11315181 Đỗ Quỳnh Luân Nghi quynhnghi_do@yahoo.com.vn
58 11311371 Châu Trọng Nghĩa chautrongnghia08@gmail.com
59 11290411 Lê Duy Ngữ  nguleduy@hotmail.com
60 11293791 Nguyễn Chí Nhân  chipheo_ilu9871@yahoo.com
61 11259431 Đoàn Sĩ Nhất sinhat.doan@gmail.com
62 11268541 Vũ Thuỳ Nhi thuynhi2106@gmail.com
63 11280511 Đặng Thị Kim Nhung nhungdang7888@hotmail.com
64 11310241 Phạm Thị Cẩm Nhung phamthicamnhung101990@hotmail.com
65 11317371 Lai Chí Trung  trungmap71@gmail.com
66 11325201 Vũ Văn Trưởng vutruong787@hotmail.com
67 11295551 Nguyễn Thị Ngọc Vôn ngocvonkh@gmail.com
101 11300751 Võ Duy ảnh duyanh419@hotmail.com.vn
102 11327711 Phạm Thị Khuyên  khuyenpt2011@hotmail.com
103 11255821 Phạm Hồng Nhung phamhongnhung0811@hotmail.com
104 11283631 Nguyễn Hữu Nhượng  nhuongit8x@hotmail.com
105 11258161 Đỗ Thị Hoàng Oanh dothihoangoanh@hotmail.com
106 11276321 Huất Văn Phong Vphong153@live.com
107 11297811 Lê Trần Phú le_phu795@hotmail.com
108 11283611 Nguyễn Thị Vi Phương  viphuong@hotmail.com.vn
109 11292811 Nhiêng Bảo Phương  baophuong990@hotmail.com.vn
110 11245751 Vũ Văn Quảng  quangvv11245751@hotmail.com
111 11263751 Nguyễn Tiến Quảng  tienquang590@hotmail.com
112 11301361 Huỳnh Tấn Quân  huachantam@hotmail.com
113 11274521 Lê Minh Quân lmquan87@hotmail.com
114 11305741 Nguyễn Minh Quân quannguyenit@hotmail.com
115 11321591 Vi Bảo Quốc  vibaoquoc@hotmail.com
116 11334191 Vũ Hồng Bảo Quốc  baoquocvu@hotmail.com
117 11280531 Phạm Hùng Sơn hungsondhth7clt@hotmail.com.vn
118 11316201 Trần Hùng Sơn  tran.hung.son@hotmail.com
119 11321371 Hồ Thanh Sang hothanhsang0910@hotmail.com.vn
120 11325431 Lê Quang Sáng lequangsang@hotmail.com.vn
121 11293981 Lê Hữu Tài lehtai@hotmail.com.vn
122 11328351 Trương Thanh Tài  tai12c89@hotmail.com
123 11272401 Võ Nhật Tài vonhattai110489@hotmail.com.vn
124 11270621 Hồ Thanh Tâm hothanhtam252@hotmail.com.vn
125 11303491 Mã Hoàng Tâm htam0602@hotmail.com
126 11315241 Phạm Thị Thanh Tâm  thanhthao01@hotmail.com.vn
127 11266291 Đặng Kim Tân  dangkimtan@hotmail.com
128 11259511 Nguyễn Minh Tân manhphitu@hotmail.com
129 11294111 Trần Văn Tẹo  tranvanteo11294111@hotmail.com
130 11358291 Bùi Thị Thanh kietvhp@gmail.com
131 11294491 Nguyễn Phùng Thanh nguyenphungthanh@hotmail.com.vn
132 11316481 Cao Đức Thái  thaicao162@hotmail.com
133 11273261 Lê Vũ Quốc Thái levuquocthai1987@hotmail.com
134 11298481 Nguyễn Thành ngthanh1122@hotmail.com.vn
135 11320921 Võ Văn Thành vovanthanh88@hotmail.com.vn
136 11330311 Vũ Minh Thành  msuccessfull@gmail.com
137 11270691 Lê Chí Thảo  thaochile1701@hotmail.com
138 11310261 Thạch Hồng Phương Thảo  thachhongphuongthao@hotmail.com
139 11314881 Nguyễn Minh Thiện thien_nguyenminh@hotmail.com
140 11294601 Lầm Minh Thịnh  minhthinh173@hotmail.com
141 11300041 Trịnh Lê Hoài Thu  trinhlehoaithu@hotmail.com
142 11264191 Đào Thị Thuỷ  daothithuy@hotmail.com
143 11328531 Phạm Thanh Thuỷ  phamthanhthuy1988p@hotmail.com
144 11305681 Nguyễn Chí Thức  nguyenchithuc0203@hotmail.com
145 11272431 Nguyễn Xuân Thức xuanthucit@hotmail.com
146 11323041 Nguyễn Thanh Tiến  thanhtien2404@hotmail.com
147 11273451 Trần Cao Thanh Tín  tintran0712@hotmail.com
148 11294501 Ngô Thị Kiều Trang  trangkieugl@gmail.com
149 11270571 Nguyễn Hồng Tranh  hongtranhnguyen90@hotmail.com
150 11260271 Trần Ngọc Trí  tritn11260271@hotmail.com
151 11317481 Nguyễn Tấn Trung nguyentantrung.vn@gmail.com
152 11285761 Bùi Thanh Tuấn buithanhtuandhth7c@hotmail.com
153 11296451 Lê Xuân Tuấn  lexuantuan_bp2012@hotmail.com
154 11270941 Trần Công Tuấn congtuan_2609@hotmail.com
155 11291341 Trần Thanh Tuấn  tranthanhtuan212@gmail.com
156 11285721 Trương Thanh Anh Tuấn  tuan19000@hotmail.com.vn
157 11273141 Trương Trí Anh Tuệ mrtuetruong@hotmail.com
158 11293361 Hồ Hoàng Tuyên  hohoangtuyen@hotmail.com.vn
159 11271961 Lê Đức Tuyên  ductuyen.le0108@hotmail.com
160 11266481 Phạm Thị Tuyết  tuyetphamkh@hotmail.com.vn
161 11285791 Dương Mộng Tuyền  tuyen51189@gmail.com
162 11328911 Bùi Tuấn   buituantu2005@hotmail.com
163 11292141 Lao Cẩm laocamtu.90@hotmail.com
164 11316181 Nguyễn Thanh Tùng  nguyen.thanh.tung@hotmail.com
165 11262811 Lê Duy Văn duyvan.hh@gmail.com
166 11265061 Nguyễn Thị Kiều Vân  kieuvan2308@hotmail.com
167 11280791 Võ Thị Bích Vân  crystalsky89@hotmail.com
168 11327961 Nguyễn Quốc Việt quocvietqnvn@gmail.com
169 11274451 Đỗ Quang Vinh dvqkvh@hotmail.com.vn
170 11332251 Nguyễn Văn Xứng flyablewings@hotmail.com
171 11328421 Mai Thị Bảo Yến maibaoyen@hotmail.com
172 Nguyến Thị Trinh  nguyentrinh7c@hotmail.com
173 11330671  Huỳnh Thi Lâm Quyên lamquyen89@hotmail.com.vn
174 11318071 PHANTRUONG LAM truonglam031189@gmail.com
175 11256291  Lê Trần Tiến  mr.letrantien@gmail.com

 Đã nhận các email DHTH7DLT sau: (in theo danh sách lớp, SV nào chưa có thì cột email để trống)

MÃ SV HỌ ĐỆM TÊN GhiChu Email
11370811 Nguyễn Châu Anh Nca84@yahoo.com
11362451 Nguyễn Thành An ntan0802@gmail.com
11377041 Nguyễn Minh Bảo minhbao.nguyen@hotmail.com.vn
11376001 Đoàn Thị Bích tuankhang03@yahoo.com
11378281 Lê Huy Bình huybinh_it@yahoo.com
11370411 Lê Phúc Bình ongbinhit@gmail.com
11366401 Nguyễn Thị Chuyên nguyenchuyen220189@gmail.com
11371551 Nguyễn Duy Cường cuongnd@gmail.com
11371951 Phan Huy Cường blackangel1306@gmail.com
11376371 Đào Quốc Duy quocduyntt@yahoo.com
11380551 Trần Thị Duyên duyen.itvn@gmail.com
11363601 Trần Văn Duyến duyentran@gmail.com
11369081 Huỳnh Văn Được huynhvanduoc034@gmail.com
11371581 Lê Văn Gia giacoder210@gmail.com
11379931 Đoàn Duy Hải Lamtuanhai2003@yahoo.com
11364901 Nguyễn Thị Minh Hảo violet890@gmail.com
11363401 Nguyễn Thị Mỹ Hằng mongtimthay_bonghinhxua@yahoo.com
11370551 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân huynhnguyenngochan@yahoo.com.vn
11362611 Lưu Ngọc Hân vinhthailt@yahoo.com
11373781 Nguyễn Phúc Hiệp nguyenphuchiepi2@gmail.com
11366191 Long Thị Hòa longhoait@gmail.com
11374631 Phan Thị Huệ phanhueit@gmail.com
11363561 Diệp Thị Lệ Huyền lehuyendiep@gmail.com
11368881 Nguyễn Bích Huyền nguyenbhuyen90@gmail.com
11376391 Lê Quang Huy lqhuy35@gmail.com
11374891 Nguyễn Văn Huy huynit@yahoo.com.vn
11368001 Nguyễn Đình Hùng viethung8090@gmail.com
11375441 Trần Văn Hưởng tranvanhuonghui@gmail.com
11378371 Ngô Thanh Hữu thanhhuu2apc@gmail.com
11379631 Châu Duy Khang khang181289@gmail.com
11378061 Nguyễn Vũ Đình Kha nguyenvudinhkha@gmail.com
11360571 Trần Mạnh Khanh tranmanhkhanh1989@gmail.com
11373991 Nguyễn Trọng Khoa nguyentr.khoa@gmail.com
11364241 Võ Quốc Kỳ voquocky90@yahoo.com.vn
11379951 Trần Hoàng Lâm tranhoanglam@gmail.com
11372321 Nguyễn Thành Lân mr.anrew@gmail.com
11361321 Trương Vũ Lập vulap_binhduong@yahoo.com.vn
11363751 Huỳnh Thị Bích lehuynhxwin@gmail.com
11366141 Nguyễn Thị Phương Liên phuonglientgs@gmail.com
11373561 Nguyễn Huy Linh huylinh8015@gmail.com
11365171 Nguyễn Thị Mỹ Linh ntml.nguyenthimylinh@gmail.com
11379671 Nguyễn Tấn Lộc thailocto@gmail.com
11380321 Nguyễn Thị Lợi nguyenloi3005@gmail.com
11377651 Nguyễn Hữu Minh nguyenhuuminhak@gmail.com
11373161 Trần Thông Minh thongminh_it@yahoo.com
11362511 Nguyễn Quang Ngà terry_onlyboy12@yahoo.com
11368061 Nguyễn Phạm Kim Ngân Little_dragon2406@yahoo.com
11362601 Lâm Anh Nghiệp lamanhnghiep@gmail.com
11369971 Trần Thị Tuyết Nhung hatbuitransoi@yahoo.com.vn
11362591 Lâm Thị Xuân Nương canhbuomtim_lxn@yahoo.com
11362441 Phạm Lâm Phong talppham@yahoo.com
11362551 Kim Ngọc Phú kimngocphu@gmail.com
11372581 Đặng Trương Phương fuoong@yahoo.com.vn
11380521 Nguyễn Thị Minh Phương phuongnguyen_170290@yahoo.com
11368491 Trần Thị Phượng phuongtran988@gmail.com
11376931 Nguyễn Cao Tài caotai.nguyen89@gmail.com
11372531 Nguyễn Đức Tâm iron_k8@yahoo.com
11365571 Nguyễn Quốc Tân tanquocnguyen8889@gmail.com
11371081 Trần Vũ Nhật Tân
11367531 Đỗ Trọng Tấn chodenbaogio88@yahoo.com.vn
11378271 Nguyễn Trường Thành ntthanhgl@gmail.com
11373791 Lữ Thị Kim Thoa lukimthoa0809@gmail.com
11365871 Trần Xuân Tiến tranxuantien1990@yahoo.com.vn
11374051 Nguyễn Hữu Tín nguyentinbt@gmail.com
11364671 Trần Phú Toàn trantoan19081990@gmail.com
11375061 Võ Thị Thùy Trang vothithuytrang7122119@gmail.com
11376631 Biện Thị Bích Trâm thienthanhuong10a6@yahoo.com.vn
11376641 Hoàng Minh Triết minhtriet8x@gmail.com
11376241 Lê Minh Trí minhtri.vt7121@gmail.com
11363911 Võ Hữu Minh Trí minhtridlit@gmail.com
11380311 Lê Quang Trung quangtrungit02@gmail.com
11377591 Cao Văn Tuấn ngoclien219@gmail.com
11360561 Nguyễn Hoàng Quốc Việt nguyenvietuit@gmail.com
11361331 Mai Quang Vinh vinh1142003@yahoo.com

———————————————————————- –

Advertisements

 
%d bloggers like this: