C# nâng cao

C# nâng cao

1. Bài giảng (được upload hàng tuần)

Vì lý do quá tải, các bạn xem ở web, ở phần C# – c# nâng cao :   http://ihui.forumer.com

2. Danh sách đồ án môn học c# nâng cao

Các bạn xem và đăng ký thông qua ở web,  ở phần C# – c# nâng cao : http://ihui.forumer.com

3. Bài tập Module lập trình C#2. Các bạn lớp NCTH1 và TCTH36 chuyên ngành CNPM có thể dùng để ôn thi tốt nghiệp (đã update link)

Download bài tập module (đã update link)

Đề thi tố t nghiệp khóa trước môn LT Windows 1+2.  Các bạn dùng để tham khảo.

Đề thi tốt nghiệp cũ – CD (đã update link)

Đề thi tốt nghiệp cũ -Đề TC1


Đề thi tốt nghiệp cũ- Đề TC2

Lưu ý: password giải mã chính là ô tên lớp ở Đĩa CDROM ôn tập trắc nghiệm (Chú ý: password phân biệt chữ hoa – thường). Chương trình được nén bằng phần mềm 7Zip, các bạn dùng phần mềm này để giải nén. (nếu khi giải nén bằng phần mềm khác có lỗi).

Advertisements

 
%d bloggers like this: