Archive for the 'Mã nguồn mở' Category

Lam quen chuong trinh soan thao OpenOffice

• Tháng Chín 9, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Lam quen chuong trinh soan thao OpenOffice

Bộ phần mềm văn phòng Open Office

• Tháng Chín 9, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Bộ phần mềm văn phòng Open Office