Archive for the 'Đồ án mẫu môn UML' Category

Đồ án môn học “Hệ thống quản lý điểm thi trong khoa của một trường Đại học” bằng UML

• Tháng Mười 27, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Đồ án môn học “Hệ thống quản lý điểm thi trong khoa của một trường Đại học” bằng UML

Đồ án mẫu: dùng UML PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH

• Tháng Mười 26, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Đồ án mẫu: dùng UML PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH