Archive for the 'Thực tập phần cứng máy tính' Category

Giải pháp phân thân máy tính- betwin

• Tháng Mười Một 2, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Giải pháp phân thân máy tính- betwin

Quá trình overclock CPU

• Tháng Mười Một 2, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Quá trình overclock CPU

• Tháng Mười 18, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt

Cách vào Bios Setup

• Tháng Mười 18, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Cách vào Bios Setup

Linh kiện máy tính – Những con số

• Tháng Chín 8, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Linh kiện máy tính – Những con số

Định dạng FAT32 và NTFS cho đĩa cứng

• Tháng Chín 5, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Định dạng FAT32 và NTFS cho đĩa cứng

Ý nghĩa của tiếng ‘bíp’ khi dùng máy tính

• Tháng Chín 5, 2007 • Chức năng bình luận bị tắt ở Ý nghĩa của tiếng ‘bíp’ khi dùng máy tính