ChuyenDePhatTrienPM

Chuyên đề phát triển phần mềm

——————————————————

1. Week 1

– Powerpoint week 1:   http://www.box.net/shared/kshhr8u7sg

-Tài liệu về Assembla và TortoiseSVN: http://www.assembla.com/spaces/DWF/documents/aL8k005Smr3PRSeJe5aVNr/download/HDSD.doc

-Hướng dẫn sử dụng Dotnetbar:  http://www.devcomponents.com/dotnetbar/movies.aspx

-Hướng dẫn PureComponent : http://www.purecomponents.com/products/entryset-components

-Hướng dẫn DevExpress : http://tv.devexpress.com

Chú ý: các SV chọn nhóm 2 người -> làm bài tập 1, submit tại SVN server (assembla, projectlocker…)  và nộp lại URL.  Hạn cuối vào cuối tuần thứ 2. Tài liệu gồm: Mô tả Database, database, source code, UI Flow, user manual (file chm), danh sách report, source code document, danh sách chức năng xử lý.

Xem danh mục tại SVN: http://subversion.assembla.com/svn/hungnhatban11/   (checkout địa chỉ này từ TortoiseSVN – download tại: http://tortoisesvn.net/downloads)

(Bổ sung week 1: video sử dụng tortoisesvn:

http://www.youtube.com/watch?v=4yola1Q9KEQ

http://www.youtube.com/watch?v=X3yXSAKm6LI

http://www.youtube.com/watch?v=_lKZjnaXVrc

http://www.youtube.com/watch?v=bO3Iu7IIXwM

http://www.youtube.com/watch?v=wB14OJ9qlpc

http://www.youtube.com/watch?v=ODrs9TEUY-Y

2. Week 2

Bài giảng:  http://www.mediafire.com/?2oewa810wzi008y

Tài liệu + chương trình các bạn liên hệ Tú chép lại CDROM

3. Week 3

Bài giảng  http://www.box.net/shared/aoizs6novy

Bài tập tuần 3 ở slide sau cùng.

4. Slide cuối

(bao gồm linq week3)

http://www.mediafire.com/?hf5t7qnt69jrv5a

video phần LINQ to SQL

http://www.youtube.com/watch?v=JOGkRLo1tWU

http://www.youtube.com/watch?v=iX2pTNOgdCI&feature=related

Video cho phần remoting

http://www.youtube.com/watch?v=vD5dGyPlt0c

———–

Kết quả chấm bài môn chuyên đề Phát triển phần mềm – CDTH7LT

download file pdf:  Kết quả

Lưu ý quan trọng:

1. Các SV phản hồi, phúc khảo liên hệ GV qua điện thoại  đến sáng ngày 5/11/2010 là hạn chót.

2. Lớp trưởng thông báo khẩn cho các SV có bài không download được biết để liên hệ GV gấp.  Hết buổi sáng ngày 5/11/2010 thì kết thúc việc phúc khảo.

3. Nếu không có gì thay đổi, thì chiều ngày 5/11/2010 xem như điểm chấm bài lab đã hoàn tất.

New New New: Kết quả Fimal  sau khi phúc khảo: Kết quả  1

—————–CDTH8LT

-Powerpoint phan WF :   http://www.box.net/shared/e1ys9l745y

-Powerpoint phan WPF week 2 _ bài tập: http://www.box.net/shared/i14er4ct6s

Powerpoint phan Remoting : chua code vi du:  http://www.mediafire.com/?izyaikvak7dix7a

Advertisements

 
%d bloggers like this: