Hỏi đáp VB.Net 2005

Hỏi đáp VB.Net 2005

Lỗi này thường do máy tính bị nhiễm Virus gây ra. Để thực hiện chương trình, có thể bấm Ctrl+F5 nhưng mất tính năng debug của Visual Studio 2005.

Advertisements

 
%d bloggers like this: