Linux 2

Bài giảng Linux 2

Week 1-2 :  Download

Week 1-2-3 : Download

Week 1..8: Download

DurianGroup

Điểm thực hành cuối kỳ lần 1:

Linux2-TC35B.pdf

http://www.mediafire.com/?yzi1a2mtm0o

Linux2-TC35C.pdf

http://www.mediafire.com/?ggvk1tmcy2d

Các SV có điểm thực hành cuối kỳ < 5 phải thi lại lần 2 vào chiều thứ 5 tuần sau (ngày 4/6/2009) phòng H91. Lịch thi chia làm 2 ca: ca 1 đúng 12h30 bắt đầu. Ca 2 bắt đầu lúc 3 giờ. Các lý do đi trễ hay bỏ thi lần 2 sẽ không được chấp nhận.

Ghi chú: Nếu thi lần 2 điểm < 5 thì theo quy định sẽ không được thi cuối kỳ lý thuyết và môn học không đạt.

====================================

====================================

Điểm thực hành cuối kỳ lần 2:

Linux2-TC35B.pdf

http://www.mediafire.com/?zliquu5yuyz

Linux2-TC35C.pdf

http://www.mediafire.com/?bzdzdg4iyzz

Các SV có điểm thực hành lần 1 và 2 < 5 không được thi lý thuyết và xem như rớt môn học này (xem ở cột điểm thực hành cuối kỳ tổng hợp, và cột cấm thi)

Các sinh viên khác ôn tập lý thuyết để thi trắc nghiệm theo kế hoạc của TTCNTT. Chúc các bạn thành công và may mắn. (cho tất cả các môn học)

Ghi chú: Lần thi thực hành thứ nhất có nhập sai điểm của sinh viên Minh Tâm (do trùng tên, và do SV không ghi rõ họ tên. ) Vì vậy các sinh viên Minh Tâm vui lòng xem điểm cập nhật.

===============================

==============================

Ngày 22/5/2010 – Điểm và lịch thi lại Linux2 cho TCTH36B – TCTH36C

TCTH36B:

https://duriangroup.files.wordpress.com/2010/05/diemlan1_tcth36b_linux2.pdf

TCTH36C

https://duriangroup.files.wordpress.com/2010/05/diemlan1_tcth36c_linux2.pdf

Lịch thi lại:  Sáng Thứ 5 ngày 27/5/2010 phòng B15.  Toàn bộ SV thi lại (giữa kỳ + cuối kỳ) lớp TCTH36C  và các SV lớp TCTH36B thi lại giữa kỳ ở ca 1 (lúc 76 giờ 30).   Các SV thi lại cuối kỳ lớp TCTH36C thi  vào ca 2 lúc 9 giờ.

Chú ý:  SV thi lại giữa kỳ hay cuối kỳ nếu các bài thi chưa đạt. Các SV rớt  cả giữa kỳ và cuối kỳ thì phải thi lại cuối kỳ trước, và sẽ tiến hành thi lại giữa kỳ vào một buổi khác (sẽ thông báo vào ngày thi lại cuối kỳ thứ 5 ngày 27/5/2010)

Ngày 6/9/2010 -Gởi các em Kết quả Thực hành Linux2 cho TCTH36B – TCTH36C

Sau khi download lab report mà một số  SV  gởi qua email, căn cứ trên tình hình học tập chuyên cần của từng SV, kết quả như phía dưới.

SV  lưu ý:

1. Lớp học lại sẽ thi thực hành, cấu trúc theo các bài tập Lab thực hành đã gởi. Em nào còn thiếu hay mất có thể liên hệ thầy để lấy lại thực hành (nên hẹn trước )

2. Các SV có hàng chữ cấm thi xem như đã rớt môn này, không thi trắc nghiệm. Các SV không ghi hàng cấm thi được phép tham dự bài thi cuối kỳ trắc nghiệm.

3. Có thắc mắc gì, các em có thể trực tiếp liên hệ GV ở Văn Phòng Khoa KH và KTMT.

4. Chúc các em thi trắc nghiệm thành công ( Chúc Worldcup 2010 thành công, tuy nhiên hạn chế vòng bảng, chỉ xem chung kết thôi vì để sức ôn thi tốt nghiệp và liên thông từ TC lên Đại học).

TCTH36B:

https://duriangroup.files.wordpress.com/2010/06/ketquathuchanh_linux2_tcth36b.pdf

TCTH36C

https://duriangroup.files.wordpress.com/2010/06/ketqua_thuhanh_linux2_tcth36c.pdf

=================

NCTH2B

Bài giảng week1-week8 Linux 2 (Cập nhật)

http://www.mediafire.com/?r18wemcvh7jf5vw

Mẫu Đề thi cuối kỳ lần 1 :

Download  :  http://rapidshare.com/files/430729854/D1.pdf

Kết quả thực hành ngày 17/11/2010

Download:      http://www.mediafire.com/?stq3x99fp4y5bvz

-Các SV không có tên là do không đi học, vắng quá nhiều (cấm thi lý thuyết).

– Các SV được vớt căn cứ theo điểm cuối kỳ, giữa kỳ, quá trình học tập và bài lab report được nộp đúng hạn chót là ngày 17/11/2010

-Các SV có kết quả là ? là do chưa nộp report theo quy định. Nếu đến ngày 19/11/2010 mà không nộp lab report xem như bị cấm thi bất chấp giá trị điểm các cột thực hành giữa kỳ và cuối kỳ. SV có thể gởi bài qua email cho GV : hungnhatban@gmail.com

– Sau khi xem xét tính chuyên cần của  SV Trần Việt An trong quá trình học, SV An phải lên khoa gặp GV để kiểm tra lúc 2h chiều ngày 18/11/2010 lại (do lần trước làm nhầm đề thi). Quá giờ này xem như SV này bỏ thi.

==========================

Kết quả Linux2 lớp CDTH11B:

Donwload file điểm cập nhật lúc  9h30 ngày 21/11/2011 sau khi nhận được các phản hồi từ SV về chuyện “lapreport của ai” :   http://www.mediafire.com/?wiak3b724pcf4vu

Các SV không có ghi “Cấm thi” được phép thi cuối kỳ lý thuyết.

1- KẾt quả cấm thi cuối kỳ dựa trên điểm kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, lab report, bài test giờ lý thuyết, và tinh thần học trong suốt học kỳ.

2. Các SV không nộp lab report hoặc labreport <5  sẽ bị cấm thi cuối kỳ. Các SV copy labreport lẫn nhau căn cứ theo MAC Adress sẽ bị trừ điểm căn cứ theo số trùng, trùng quá nhiều bị cấm thi.

3. Các SV có số buổi nghỉ  >=5 buổi, có điểm thực hành  <=4: sẽ không được xét vớt -> cấm thi

4.  có 5  SV không nộp labreport, các em có thể liên hệ với GVchỉ trong 2  ngày 17/11 và 18/11 qua email hay điện thoại.

5.  Mọi thắc mắc các em có thể liên hệ với GV chỉ trong 2  ngày 17/11 và 18/11 qua email hay điện thoại. Quá hạn này sẽ không giải quyết.

6. Danh sách MAC address một số máy ảo (SV có thể kiểm tra mình trùng với ai).( Bài của SV trùng  MAC với bạn sẽ bị trừ  điểm )

non 9fc544 843b56 71ec0e 71ec18 435a22 132363 phuc hau 0đ07f 76dd42 ef33a6 ef33b0 lequangminh 435a22 cb0d5f cb0d69 af9d48 122363 b944a1 9628ca 90caa3 90caad dotruonghai 435a22 b944a1 9620ca 90caa3 90caad b546đ 44c4e5 44c4ef 2878ff cc7dfb vovanquyen Vodinhthanh 122363 cb0d5f cb0d69 af9d48 9fc544 71ec0e nguyen van Dung 46ea10 bd5bc3 bd5bcd 1ab634 24c598 d40ce3 dangductho f1789a 32d5db f87c23 f87c2d 7bf4f3 7bf4fd 59b9f1 9d80c6 d45272 aef939 ea711a       DoivanHai 122363 cb5d0f cb0d69 afd948 113d8f 44c4e5 44c4ef 2878ff 9fc544 843b56 71ec0e 435a22 hua quang loc 3d6970 4ea048 4ea052 489b7a 9fc544 843b56 71ec0e 71ec18 b546đ 44c4e5 2878ff cc7dfb huynhthiHang 1d0737 8996d8 2989c7 2989c1 1b0e79 a2d947 a27c17 a27c21 f87c23 f87c2d 9330d0 0c84d5 lai van thang 122363 cb0d5f af9d48 9fc544 843b56 71ec0e 71ec18 nguyenquangluong dbe017 761692 1bb243 224beb 1bb24d 789892 78989c nguyensonhai 122363 cb0d5f cb0d69 af9d48 b546d9 44c4e5 44c4ef 2878ff cc7cfb 9fc544 843b56 71ec0e 71ec18 435a22 nguyentranlam e8efe0 3f4a09 3f4a13 f1297f 122363 cb0d5f cb0d69 afd948 948885 eb1ce4 phuchau a67226 cb0d5f cb0d69 d2841b 843b56 a67226 a67230 nguyennahtminh 3d6970 487b7a 4ea048 4ea052 a8f642 82df9b daa01f daa029 a2c281 9870bf nguyenloctruong f1789a 32d5db f87c23 f87c2d 9fc544 843b56 71ec0e 71ec18 LuuHuynhPhi 6a022f 2aa4c4 2aa4ce 4c1ef9 556843 6a022f 2aa4c4 4c1ef9 f11ebf cb0d5f cb0d69 baoKiem b546d9 44c4e5 44c4ef 2878ff cc7dfb a1dd72 c7426d ef33a6 ef33b0 435a22 TanPhuoc 2989c7 2989d1 f87c23 f87c2d 2a7c17 2a7c21 NguyenHienTu 87c6a3 8af1ab 2d4856 af9d48 cb0d5f cb0d69 435a22 PhamXuanLoc b546d9 44c4e5 44c4ef 2878ff cc7dfb 9fc544 435a22 843b56 71ec0e 71ec18 122363 cb0d5f cb0d69 HaiDang 6fd0c8 62953e 669ae3 669aed NguyenTrongQuy f22760 fad8ec c92519 c92523 4f733b c92519 c92523 LeMinhThien b546d9 6c796f 6c7979 183685 bb4fe8 122363 cb0d5f cb0d69 9fc544 843b56 71ec0e 435a22 71ec18 PhanHuuDuc f1789a 32d5db f87c23 f87c2d a2c281 9870bf a8f642 82df9b dinh minh long f1789a 32d5db f87c23 f87c2d 9fc544 843b56 71ec18 71ec0e 435a22 DuongThuongTrung e7b6fd af9d48 122363 cb0d5f cb0d69 e6f1ab 8d6761 43cdbf 43cdb9 DuongQuocDuy d3ade2 8ed67b 122363 afd948 cb0d5f cb0d69 435a22 b546d9 44c4ef 2828ff cc7dfb DangThanhPhong a8f642 82df9b daa01f daa029 a2c281 9870bf DongVanTung e6f1ab 8d6761 43cdbf 43cdb9 lethanhthu 435a22 122363 af9d48 lamducngia c5319e nguyenhoangDung 1b0e79 a2d947 a27c17 0c84d5 9330d0 f178da f87c23 32d5db NguyenTrungThang 90df7c 3294c1 af3fcb af3fd5 0bc733 af3fcb e23cb1 TruongMinhTu d10737 89969b 2989c7 2989d1 deb60e 767b60 b5ea9d f1789a 32d5db f87c23 f87c2d 2a7c17 2a7121 9330d0 …….

Advertisements

 
%d bloggers like this: