TCTH07A


###Thông báo###

Đây là nơi đăng thông báo cho TCTH07A

Chỉ dành cho việc thông báo

Các thông tin trao đổi các bạn để tại trang

https://duriangroup.wordpress.com/tcth07a/trao-d%E1%BB%95i-h%E1%BB%8Fi-dap-tcth07a/

Học Lập trình C/C++ dùng C-Free thay cho BC++

Thay thế BC++ với C-Free khi học lập trình C/C++

Dùng C-Free để lập trình với ngôn ngữ C

Ngôn ngữ C được xem là một trong số ngôn ngữ lập trình cơ bản mà hầu như sinh viên khoa CNTT của các trường cao đẳng, đại học đều gặp phải. Thế nhưng, việc viết code trong môi trường Borland C quá đơn điệu, đôi khi bạn gặp phải những lỗi hết sức cơ bản (viết sai tên hàm chẳng hạn) và…rối mắt với những câu báo lỗi “nhanh nhạy” của Borland C. Với C-Free bạn sẽ khắc phục được tình trạng này.
Khac với BC++, C-Free thực hiện với môi trường windows nên rất dễ dàng cho người sử dụng khi soạn thảo.

CHương trình viết trong BC++ có thể chạy trong C-Free rất dễ dàng.

Xem tại: https://duriangroup.wordpress.com/2007/10/11/thay-th%e1%ba%bf-bc-v%e1%bb%9b-c-free-khi-h%e1%bb%8dc-l%e1%ba%adp-trinh-cc/

Advertisements

 
%d bloggers like this: