Trao đổi hỏi đáp-TCTH07A

Đây là nơi trao đổi hỏi đáp về chuyện học hành dành cho TCTH07A

Chú ý: gõ tiếng Việt Unicode ở đây.

Advertisements

 
%d bloggers like this: