TCTH34

Thông báo cho lớp TCTH34 – môn học: Lập trình WIndows nâng cao (Lập trình C# nâng cao – Bài tập Lập trình Csharp nâng cao)

1. Week 1

2. Week2

3. Week 3

  • Kể từ tuần 3, khi đi học phải mang giáo trình+bài tập. Các SV không mang giáo trình sẽ không được vào lớp. Các SV ngồi đúng theo số máy đã phân phối, sau khi học xong vui lòng shutdown máy, xếp ghế thành từng chồng, xếp chuột lên mặt bàn, dọn vệ sinh ngay tại vị trí mình ngồi và của phòng máy.

4. Week 4

5. Week5

  • Thông báo: tất cả sinh viên phải đăng ký đồ án môn học hạn chót là tuần 5. Qua tuần 6, việc đăng ký đồ án không được chấp nhận và xem như sinh viên bỏ cột điểm đồ án môn học.
  • Bài giảng : http://www.box.net/shared/hbe5axuwok

6. Week6

  • Source code- chương trình minh họa:

7. Week7

8. Week8

  • Thông báo: Kỳ thi thực hành cuối học kỳ được phép tham khảo Giáo Trình C# nâng cao. Sinh viên không được tham khảo tài liệu khác. Trong quá trình thi không được sử dụng USB và không được trao đổi hay cho mượn giáo trình. Các sinh viên cho mượn giáo trình trong phòng thi sẽ bị trừ điểm. Lớp trưởng thông báo cho các bạn trong lớp biết.
  • Bài giảng : http://www.box.net/shared/syq2629wkg

9. Week9

10. Week10

  • Source code- chương trình minh họa:
  • Thông báo: Tuần 11 tại giờ thực hành các nhóm sẽ báo cáo đồ án.

======================

Lenovo và ThinkPad: Chất lượng “Tàu dỏm” Giá “Mỹ cao”

Lenovo và ThinkPad: Chất lượng “Tàu dỏm” Giá “Mỹ cao”. Tệ như Lenovo.

Lenovo – cái bóng của kẻ đã khuất. Chất lượng máy cực tệ, (tệ như Lenovo)

Đã đến lúc quên đi ThinkPad, IBM và Lenovo, mặc cho hãng này (Lenovo) ra sức đánh bóng thương hiệu của mình bằng cái tên: (IBM Lenovo). Xem tại: Chất lượng máy cực tệ,-tệ như Lenovo

Advertisements

 
%d bloggers like this: